Slopen

Gaat u slopen? Dan moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

Melding

Direct vergunning of melding regelen via Omgevingsloket

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding doen. De sloopmelding is verplicht als:

 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 hoeft u niet te melden);
 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden.

U doet de melding 4 weken voor u met de werkzaamheden start.

Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding. Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) doet u de melding 5 werkdagen van tevoren. Ook als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt, kunt u de melding 5 dagen van tevoren doen.

Vergunning

 • Bij monumenten.
 • Binnen een beschermd stads-, dorpsgezicht.
 • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Melding doen of vergunning aanvragen

U regelt een melding of vergunning via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Kosten

 • Melding: geen.
 • Vergunningsaanvraag: kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Zie onze legesverordening voor het actuele tarief.

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Starten

 • Melding: Als u de melding juist en volledig hebt gedaan, kunt u na 4 weken slopen.
 • Vergunning: Als er binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend geen bezwaar of beroep is ingediend.

Bijzonderheden

 • Asbest: is een gevaar voor de gezondheid.
 • Eigendommen van anderen: Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke muur, fundering, erfafscheiding, groen. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de andere eigenaar.