Slopen

Gaat u slopen? Dan moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

Melding

Direct vergunning of melding regelen via Omgevingsloket

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding doen. De sloopmelding is verplicht als:

 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 hoeft u niet te melden);
 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden.

U doet de melding 4 weken voor u met de werkzaamheden start.

Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding. Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) doet u de melding 5 werkdagen van tevoren. Ook als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt, kunt u de melding 5 dagen van tevoren doen.

Vergunning

 • Bij monumenten.

Bij sloopwerkzaamheden aan monumenten is meestal een sloopvergunning nodig. Dat betreft wijzigingen aan het casco, de ruimtestructuur alsmede monumentale elementen en afwerkingen in het ex- én interieur.
Voor sloop van recente en niet- monumentale onderdelen meer dan 10m3 kan soms worden volstaan met een sloopmelding. Het is aan te bevelen om vooraf contact op te nemen met de afdeling cultureel erfgoed, telefonisch via 14035 of via monumenten@hilversum.nl

 • Binnen een beschermd stads-, dorpsgezicht.
 • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Melding doen of vergunning aanvragen

U regelt een melding of vergunning via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Kosten

 • Melding: geen.
 • Vergunningsaanvraag: kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Zie onze legesverordening voor het actuele tarief.

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Starten

 • Melding: Als u de melding juist en volledig hebt gedaan, kunt u na 4 weken slopen.
 • Vergunning: Als er binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend geen bezwaar of beroep is ingediend.

Bijzonderheden

 • Asbest: is een gevaar voor de gezondheid.
 • Eigendommen van anderen: Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke muur, fundering, erfafscheiding, groen. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de andere eigenaar.