Pand verbouwen tot appartementen

Gaat u een gebouw verbouwen waardoor er minder of meer zelfstandige woningen ontstaan (bijvoorbeeld appartementen)? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wilt u een gebouw geschikt maken voor kamerbewoning? Dan gelden er andere regels.

Vooronderzoek

Direct vooronderzoek aanvragen

In een aantal gebieden in Hilversum is de kans klein dat u een vergunning krijgt. Daarom is het verstandig om vooraf te laten onderzoeken of de vergunning kan worden gegeven. Dit kan door het aanvragen van een vooronderzoek. Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voor u antwoord krijgt.

Kosten

  • Vooronderzoek: € 100; met ingang van 1 januari 2020 0,15 % van de bouwsom met een minimum van € 275,00 en een maximum van  € 5.000,00 (Deze leges worden niet verrekend bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning).
  • Vergunningsaanvraag: kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Zie onze legesverordening voor het actuele tarief

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Bijzonderheden

Eisen nieuwe woningen

Bouwbesluit

De nieuwe zelfstandige woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente Hilversum eist op grond van de Woningwet rookmelders die voldoen aan het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit (NEN 2555, o.a. gekoppeld aan het lichtnet).

Parkeereisen

Voor de nieuw toegevoegde woningen moeten parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Afhankelijk van de locatie en de waarde van de woningen moet er 1,3 tot 1,6 parkeerplaats per woning worden aangelegd. In een sommige gevallen biedt de gemeente de mogelijkheid om een storting te doen in het parkeerfonds in plaats van het echt aanleggen van parkeerruimte. Dit is vooral het geval bij appartementen die vóór 2003 bestonden en bij het maken van woonruimte in bestaande bebouwing boven winkels in het centrum.

Aanvraag

Vergunning

Direct vergunning aanvragen via Omgevingsloket

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Let op: Voor het verbouwen van een bestaand gebouw tot meerdere appartementen moet u in het Omgevingsloket het onderdeel 'overige veranderingen' invullen. Afhankelijk van de aard van de verbouwing zijn mogelijk ook nog andere categorieën van toepassing.

Splitsingsvergunning

Er is in Hilversum nog geen splitsingsvergunning nodig voor het kadastraal opsplitsen in appartementsrechten. Gelet op de grote problemen die ontstaan bij splitsing en verkoop van illegaal gebouwde appartementen adviseren wij om vóór een kadastrale splitsing een nauwkeurig onderzoek te doen naar de verleende vergunningen voor het betrokken gebouw. Verleende vergunningen zijn in te zien bij het streekarchief.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente (14 035) of mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl.