Monument en beschermd stadsgezicht

Rijksmonument | Gemeentelijk monument | Verbouwen | Restaureren | Noordwestelijk villagebied | Tuindorp Zuid met Plan Zuid | Tuinwijk Oost

Direct regelen Vergunning(check) via Omgevingsloket (externe site)Wilt u een pand in het beschermd stadsgezicht of een monument verbouwen, uitbreiden of restaureren? Dan heeft u meestal een vergunning nodig.

Beschermde stadsgezichten

Hilversum heeft 3 beschermde stadsgezichten:

Wilt u weten of uw adres in een beschermd stadsgezicht ligt? Kijk dan op deze (kies voor de extra laag) kaart.

Monumenten

Wilt u een gemeentelijk- of rijksmonument verbouwen, uitbreiden of restaureren? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig.
Wilt u weten of uw adres in een monument is? Kijk dan op deze kaart:

Ondersteuning eigenaren

De gemeente wil het behoud, de restauratie en het functioneren van onze gemeentelijke monumenten stimuleren en de eigenaren daarin ondersteunen.

De gemeente heeft hiervoor in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds het Hilversums Restauratiefonds ingesteld. Dit fonds is bedoeld om restauraties van gemeentelijke monumenten te stimuleren door het verstrekken van leningen tegen lage rente. Voor meer informatie kunt u de verordening raadplegen.

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie handhaven. Met de restauratiesubsidie kunnen relatief kleine maar essentiële herstelwerkzaamheden en onderzoek, zoals bouwhistorisch- en kleuronderzoek, worden ondersteund.

Met vragen kunt u contact opnemen met onze Beleidsmedewerkers Cultureel Erfgoed, afdeling Beleidsontwikkeling via het algemene telefoonnummer 14 035 of mailen naar: monumenten@hilversum.nl

Vergunning

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck.

Meer informatie