Monumenten

U bent eigenaar van een monument of woont in een beschermd stadsgezicht. U wilt verbouwen of aanpassen. Kijk hier of u een vergunning nodig heeft en of u misschien in aanmerking komt voor een bijdrage.

Beschermde stadsgezichten

De gemeente Hilversum heeft 3 unieke wijken die aangewezen zijn tot beschermd stadsgezicht. Om het cultuurhistorische karakter van deze gebieden te beschermen gelden voor verbouwingen, uitbreidingen en wijzigingen een aantal regels. Kijk hiervoor op de pagina beschermd stadsgezicht.

Monumenten

De gemeente Hilversum telt ruim 850 gemeentelijke monumenten, 250 Rijksmonumenten, en één Provinciaal monument. De meeste monumenten dateren uit de periode 1850-1940. Hilversum staat daarmee bekend als dé stad van de jonge monumenten.

Kijk hier onder op de kaart of uw pand een monument is.


Grotere kaart weergeven

Monumentenstatus

De monumentenstatus zorgt voor bescherming van dit waardevolle cultuurhistorische erfgoed. Een monumentenbescherming heeft betrekking op het hele gebouw of complex, exterieur én interieur, tenzij onderdelen expliciet in de omschrijving zijn uitgesloten of aantoonbaar geen monumentale waarde hebben. Ook tuinen en erfafscheidingen kunnen onder de bescherming vallen. De aanpak van gemeentelijke monumenten is in de praktijk niet anders dan bij Rijksmonumenten. Monumenten zijn altijd maatwerk.

Bent u in bezit van een Rijks- of gemeentelijk monument, en wilt u het pand wijzigen, uitbreiden of restaureren? Heeft u vragen neem dan gerust contact op met de afdeling Cultureel Erfgoed, telefoon: 14 035 of via de email: monumenten@hilversum.nl. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft of niet en welke informatie u moet indienen? Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Heeft u een vergunning nodig? Dan doet u de aanvraag ook via het Omgevingsloket. Uw aanvraag is compleet als u de bijlagen meestuurt die verplicht zijn volgens de wet. De volledige eisen vindt u in de Regeling Omgevingsrecht.

Met vergunning

Vergunningplichtige activiteiten zijn verbouwingen en grote onderhoudswerkzaamheden, zoals bij voorbeeld:

 • verbouwen of vergroten van het pand/bijgebouwen
 • (voor een deel) slopen
 • de functie wijzigen
 • detaillering wijzigen
 • ruimtestructuur wijzigen zoals wanden doorbreken, verwijderen of nieuwe wanden plaatsen
 • vervangen van kozijnen, deuren en/of ramen
 • vervangen van enkel glas door dubbelglas
 • groot onderhoud, zoals volledige dakrenovatie, geheel vervangen van voegwerk, reinigen gevel. Hydrofoberen van de gevel wordt in principe niet toegestaan.
 • wijziging kleurstelling
 • verwijderen van monumentale stofferingen, elementen en/of afwerkingen in het interieur
 • na-isolatie
 • plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers/dakkapellen/dakramen
 • plaatsen of wijzigen van monumentale erfscheidingen, zie ook beschermd stadsgezicht

Zonder vergunning

Vergunningsvrije activiteiten zijn kleine onderhoudswerkzaamheden en het wijzigen van niet-monumentale onderdelen zoals bijvoorbeeld:

 • gedeeltelijk herstel dak, metsel- en voegwerk
 • gedeeltelijk herstel dakgoten en hemelwaterafvoer
 • herstel houtrot
 • onderhoud schilderwerk in dezelfde kleurstelling
 • verwijderen stofferingen en interieuronderdelen (b.v. systeemplafonds, keukens of badkamers etc.) zonder aantoonbare monumentale waarden

Voorwaarden

het gaat om kleine en incidentele werkzaamheden/ onderhoud

 • dezelfde materialen worden gebruikt
 • details blijven hetzelfde
 • het uiterlijk wijzigt niet

In het Omgevingsloket online kunt u ook digitaal een check doen of er voor de door u geplande bouw een Omgevingsvergunning nodig is. Bij sloopactiviteiten ook rekening houden met een mogelijke sloopvergunning en het risico op asbest (inventarisatie en sanering).

Aanvraag

Direct vergunning(check) aanvragen via Omgevingsloket

Als er een vergunning nodig is, dan kunt u de aanvraag indienen via: https://www.omgevingsloket.nl/

Het is ook mogelijk om voordat er een aanvraag wordt ingediend – zonder uitgewerkte plannen – de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Dat kan door een vooronderzoek aan te vragen.

Gemeentelijke bijdrage restauratie monumenten

Bent u eigenaar van een monument en bent u van plan om werkzaamheden te doen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage.

Meer informatie