Beschermd stadsgezicht

De beschermde stadsgezichten Noordwestelijk villagebied, Tuindorp Zuid met Plan Zuid en Tuinwijk Oost.

Wilt u een pand in het beschermd stadsgezicht verbouwen, uitbreiden of restaureren? Dan heeft u misschien een vergunning nodig.
Voor het verbouwen, uitbreiden of restaureren van gemeentelijk- of rijksmonument gelden andere regels.

Beschermd stadsgezicht

 • Noordwestelijk Villagebied
 • Tuindorp Zuid met Plan Zuid
 • Tuinwijk Oost

Kijk of uw pand in één van de bovenstaande gebieden valt.

De toelichting en het besluit op de aanwijzing kunt u nalezen bij: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/kaart-van-beschermde-stads--en-dorpsgezichten.

Is het pand in het beschermd stadsgezicht ook een monument? Dan gelden de regels voor monumenten.

Onderhoud zonder vergunning

 • schilderen houtwerk (in dezelfde kleur)
 • repareren of vervangen rot houtwerk
 • repareren beschadigd metsel- en/of voerwerk
 • vervangen kapotte leien of dakpannen
 • vervangen bitumineuze dakbedekking
 • vervangen zinken goten en hemelwaterafvoer
 • aanpassen achterkant (behalve bij een grote uitbreiding)
 • zonnepanelen of -boilers achterdakvlak

Voorwaarden

 • het gaat om kleine werkzaamheden
 • dezelfde materialen worden gebruikt
 • details blijven hetzelfde
 • uiterlijk verandert niet
 • aanpassingen moeten passen bij de rest van de buurt

Verbouwen met vergunning

 • gevel aan de voorkant of zijkant aanpassen (bijvoorbeeld dakkapel of dakramen)
 • zonnepanelen of -boilers aan de voor- of zijkant
 • grote werkzaamheden
 • andere materialen worden gebruikt
 • details veranderen
 • het uiterlijk van het pand verandert
 • werkzaamheden zijn onomkeerbaar

Voorwaarden

 • een vergunning is nodig
 • u neemt eerst contact op met de gemeente (14 035)

Kosten

De kosten voor een vergunningsaanvraag zijn afhankelijk van de aanvraag. U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvragen

U kunt contact opnemen met de gemeente (14 035) om te informeren of een vergunning nodig is.


Grotere kaart weergeven