Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Kamerbewoning

Wilt u een gebouw geschikt maken voor kamerbewoning? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig en moet u voldoen aan de eisen. Gaat u een gebouw verbouwen waardoor er minder of meer zelfstandige woningen ontstaan (bijvoorbeeld appartementen)? Dan gelden er andere regels.

VooronderzoekDirect regelen Aanvraag vooronderzoek

In een aantal gebieden in Hilversum is de kans klein dat u een vergunning voor kamerbewoning krijgt. Daarom is het verstandig om vooraf te laten onderzoeken of de vergunning kan worden gegeven. Dit kan door het aanvragen van een vooronderzoek. Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voor u antwoord krijgt.

Kosten

  • Vooronderzoek: € 100
  • Vergunningsaanvraag: kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Zie onze Legesverordening het actuele tarief.

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Bijzonderheden

Inspectie

Als het gebouw nog niet bij de gemeente bekend is, wordt het gebouw eerst geïnspecteerd. Hiervoor maakt de gemeente een afspraak met de eigenaar of beheerder. Na de inspectie wordt een lijst met verbeterpunten gemaakt die aan eigenaar of beheerder wordt gestuurd. Na enige tijd controleert de gemeente of er een melding is gedaan en of het gebouw aan de eisen voldoet.

De gemeente Hilversum controleert ook gebouwen met 4 of minder eenheden. Hier zijn de algemene regels van Woningwet en Bouwbesluit 2012 het uitgangspunt. Ook deze kleine gebouwen worden op afspraak geïnspecteerd. Voor kleine gebouwen geldt echter géén schriftelijke meldingplicht ten aanzien van het gebruik. De gemeente controleert of het gebouw aan de eisen voldoet.

Aanvraag

Vergunning

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

MeldingDirect regelen Vergunning of melding via Omgevingsloket

Met ingang van 1 april 2012 geldt landelijk het Bouwbesluit 2012. Dit besluit stelt extra eisen aan gebouwen met meer dan 4 te verhuren kamers. De eisen zijn afhankelijk van de grootte, hoogte en indeling van het gebouw. Bij meer dan 4 eenheden geldt er altijd een meldingplicht vooraf. Voordat de kamers verhuurd kunnen worden moet u dit melden via het Omgevingsloket.