Seismisch onderzoek

Onlangs is er een seismisch onderzoek gestart in een gebied dat loopt van Utrecht, Hilversum tot Almere. Energie Beheer Nederland (EBN) voert dit onderzoek uit in opdracht van Rijk.

Doel van het onderzoek is kennis te verzamelijken over de ondergrond van Nederland. Daarbij wordt gekeken of de ondergrond geschikt is voor eventuele aardwarmtewinning. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Seismisch onderzoek

Bij het seismisch onderzoek wordt op verschillende plaatsen tussen Utrecht – Hilversum - Almere (ongeveer iedere 20 meter in een zo recht mogelijke lijn) een gat geboord van 10 tot 20 meter diep met een doorsnede van 10 centimeter. De plekken worden van tevoren nauwkeurig gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de ondergrond, veiligheid, milieu, de natuur en afstand tot gebouwen.

In de gaten wordt een kleine lading springstof geplaatst en afgedicht met klei. Op een later moment  wordt de lading tot ontploffing gebracht waardoor geluidsgolven ontstaan. Aan het oppervlak is een doffe plof te horen en is het mogelijk op korte afstand een lichte trilling te ervaren. Eventuele overlast zal in de meeste gevallen niet langer dan een uur duren.

Wat merken we in Hilversum van dit onderzoek?

Ook op Hilversums grondgebied worden gaten geboord en kleine ladingen springstof tot ontploffing gebracht. Dit gebeurt aan de oostkant van de A27 direct langs de gemeentegrens met De Bilt en Baarn. Dat is dus op grote afstand van de Hilversumse woonwijken. De verwachting is dat bewoners geen of nauwelijks overlast ervaren.

Seismisch onderzoek wordt al decennia veilig en succesvol gedaan in de Nederlandse ondergrond. EBN heeft veel ervaring met projecten in de Nederlandse ondergrond.

Energietransitie

In het kader van de energietransitie zoekt het Rijk naar alternatieve duurzame energiebronnen. Het winnen van warm water dat van nature aanwezig is in de (diepere) aardlagen (aardwarmte) is mogelijk een optie. Daarom onderzoekt ze of aardwarmte op grotere schaal kan worden toegepast voor het duurzaam verwarmen van huizen, kantoren en voor bepaalde industrie.

Meer informatie

Kijk op www.ebn.nl/scan voor meer informatie over de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. EBN heeft bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van het seismisch onderzoek geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar scan@ebn.nl. Op www.hoewerktaardwarmte.nl is meer informatie te vinden over aardwarmte(winning).