Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Laadpalen voor elektrische auto's

Verlengde huisaansluiting | Laadpaal voor de deur | Kosten | Openbare laadpalen

Hilversum bouwt mee aan een landelijk oplaadnetwerk en doet dat samen met Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E). Meer informatie over MRA-E vindt u op www.mrae.nl.

Vastgesteld beleid

Op 1 april 2015 is laadpalenbeleid  (zie ook wethouderbrief, pdf) vastgesteld. In het verleden werd gewerkt met zogenaamde verlengde huisaansluitingen. Bij een verlengde huisaansluiting gaf de gemeente de aanvrager onder voorwaarden toestemming om zijn/haar eigen laadpaal op een parkeerplaats in de openbare ruimte te plaatsen en ondergronds aan te sluiten op zijn/haar eigen meterkast. De nadelen van een verlengde huisaansluiting zijn:

  • De investering betaalt de aanvrager zelf.
  • Het opladen duurt langer dan bij een oplaadpunt dat op het hoofdstroomnet is aangesloten.
  • Als iemand verhuist of stopt met elektrisch rijden kan de laadpaal weer worden verwijderd, dus op deze manier ontstaat geen structureel netwerk van oplaadpunten.

Vanwege deze nadelen wordt nu niet meer met verlengde huisaansluitingen gewerkt.

Voorwaarden

Wilt u een openbaar oplaadpunt in de buurt van uw woon- of werkadres? Aan de hand van onderstaande voorwaarden kunt u bekijken of u hiervoor in aanmerking komt:

  • U bent in het bezit van een elektrische auto die minimaal 45 kilometer elektrisch kan rijden.
  • U kunt niet opladen op eigen terrein. Als u op eigen terrein (oprit) kunt parkeren, kunt u zelf op eigen terrein een laadpaal neerzetten en heeft u de gemeente niet nodig.
  • Binnen 300 meter van uw woon- of werkadres is geen bestaand oplaadpunt (of bij dat oplaadpunt wordt tussen 18.00 en 24.00 uur meer dan 50% van de tijdsduur opgeladen).

Aanvragen

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een oplaadpunt aanvragen. Dat gaat in de volgende stappen:

  1. U stuurt via MRA-E een aanvraag in voor een oplaadpunt.
  2. U krijgt bericht of u in aanmerking komt voor een openbaar oplaadpunt.
  3. De gemeente geeft daarna aan welke openbare (parkeer)plaats in de buurt van uw woning/bedrijf als oplaadpunt kan worden ingericht.
  4. Als u het eens bent met de locatie gaat de gemeente de wettelijk procedure starten voor het besluit tot aanwijzen en plaatsen van de noodzakelijke verkeersborden bij het oplaadpunt.

Die procedure loopt volgens de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4. In hoofdlijn: een ieder krijgt de mogelijkheid zijn mening te geven en later eventueel de rechter voor te leggen. Bij elkaar duurt die procedure minstens 16 weken. Als er geen belemmeringen zijn is daarna het definitieve besluit geldig en kan het oplaadpunt worden aangelegd.

Let op: Als uw aanvraag wordt goedgekeurd plaatst de gemeente een openbaar oplaadpunt waar iedereen met een elektrische auto gebruik van kan maken. U heeft geen garantie dat u altijd als u dat wenst kunt opladen.

Oplaadpassen en laadtarieven

Als u van het oplaadpunt gebruik gaat maken, moet u een oplaadpas hebben. Deze kunt u aanvragen bij een van de vele service providers. Meer informatie op www.zerijden.nl/laden/laadpassen.

Opladen en parkeren in Hilversum

Iedereen met een elektrische auto en laadpas gebruiken kan een openbare laadpaal gebruiken. Van de parkeerplekken bij een openbaar oplaadpunt mogen alleen elektrische auto’s gebruik maken. Als u uw elektrische auto hier parkeert, dan moet uw auto aangesloten zijn op het oplaadpunt. Staat het oplaadpunt in een gebied waar betaald parkeren is, dan betaalt u het geldende parkeertarief.

MRA-E plaatst laadpalen met een dubbele aansluiting die allebei voor opladen gebruikt kunnen worden. Het is afhankelijk van het aantal aanvragen en de parkeerdruk in de buurt of we bij een laadpaal met één oplaadpunt beginnen of meteen twee oplaadpunten aanleggen. Leggen we meteen twee oplaadpunten aan, dan worden twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van een elektrische auto. Beginnen we met één oplaadpunt, dan wordt één parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van een elektrische auto en blijft de tweede parkeerplaats een gewone parkeerplaats waar wel kan worden opgeladen, maar ook een “gewone” auto mag parkeren.

Bestaande (openbare) oplaadpunten

Op veel websites en apps is informatie te vinden over bestaande openbare oplaadpunten en de real-time beschikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld op: www.oplaadpalen.nl, www.oplaadpunten.nl of www.nuon.nl/ev/publiek/kaartoplaadpunten.do

Contacpersoon bij de gemeente

René Huijs, (035) 629 20 66 of r.huijs@hilversum.nl