Laadpalen voor elektrische auto's

Heeft u een elektrische auto? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen of kijken naar de beschikbaarheid van bestaande laadpalen.

Door samenwerking met Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) bouwt Hilversum mee aan een landelijk openbaar oplaadnetwerk. Meer informatie over MRA-E en opladen vindt u op www.mrae.nl. De beschikbare en geplande openbare laadpalen vindt u op deze website onder 'Laadkaart'

Vastgesteld beleid

Op 1 april 2015 is laadpalenbeleid  (zie ook wethouderbrief, pdf) vastgesteld.

De gemeente is geen exploitant van de laadpalen en levert geen stroom. Dat is een zaak voor marktpartijen. De gemeente ondersteunt elektrisch laden met het reserveren van de plek en de openbare parkeergelegenheid bij de laadpalen. (met een procedure verkeersbesluit)

Daarbij worden voorwaarden gesteld en wordt een aanvraag getoetst aan meerdere criteria, zoals parkeren op eigen terrein, hemelsbrede afstand 300m van adres tot beschikbare laadpaal en de bezettingsgraad van een bestaande laadpaal. De parkeerdruk is geen toetscriterium.

De gemeente is bezig het eigen laadpalenbeleid in de openbare ruimte te actualiseren.
Aanleiding daarvoor zijn bijvoorbeeld verdergaande technische ontwikkelingen en de toename in het marktaanbod van snellaadpalen in het gehele land.

(In het verleden werd gewerkt met zogenaamde verlengde huisaansluitingen. Bij een verlengde huisaansluiting gaf de gemeente de aanvrager onder voorwaarden toestemming om zijn/haar eigen laadpaal op een parkeerplaats in de openbare ruimte te plaatsen en ondergronds aan te sluiten op zijn/haar eigen meterkast. De nadelen van een verlengde huisaansluiting zijn:

 • De kosten en investering betaalt de aanvrager zelf.
 • Het opladen duurt veel langer dan bij een oplaadpunt dat op het hoofdstroomnet is aangesloten.
 • Als iemand verhuist of stopt met elektrisch rijden kan de laadpaal weer worden verwijderd, dus op deze manier ontstaat geen structureel netwerk van oplaadpunten.

Vanwege deze en meer nadelen wordt nu niet meer met verlengde huisaansluitingen gewerkt.)

Aanvraag en Voorwaarden

Wilt u een openbaar oplaadpunt in de buurt van uw woon- of werkadres? Aan de hand van onderstaande voorwaarden kunt u bekijken of u voor een aanvraag in aanmerking komt:

 • U bent in het bezit van een elektrische auto die minimaal 45 kilometer elektrisch kan rijden.
 • U kunt niet opladen op eigen terrein. Als u op eigen terrein (bijvoorbeeld oprit) kunt parkeren, kunt u zelf op eigen terrein een oplaadmogelijkheid realiseren en heeft u de gemeente niet nodig.
 • Binnen 300 meter gemeten hemelsbreed van uw woon- of werkadres is geen bestaand oplaadpunt (of bij dat oplaadpunt wordt tussen 18.00 en 24.00 uur meer dan 50% van de tijdsduur opgeladen).

Aanvragen

Als u/uw situatie aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u de mogelijkheid een oplaadpunt aan te vragen. Dat gaat in de volgende stappen:

 1. U vult via het digitale loket MRAE.nl een aanvraag in voor een oplaadpunt.
 2. U krijgt van MRA-E bericht of uw aanvraag in aanmerking komt voor een extra openbaar oplaadpunt. Zo ja dan volgt stap 3.
 3. Samen met MRA-E en de exploitant van de laadpalen onderzoekt de gemeente waar in de omgeving van uw adres een extra oplaadpunt kan worden ingericht.
 4. Nadat een geschikte locatie is gevonden wordt de procedure gestart voor het aanvragen van een netaansluiting (stroom) bij de netbeheerder en voor het noodzakelijke verkeersbesluit tot aanwijzen van de benodigde parkeerplaatsen bij het voorgenomen oplaadpunt. Bij elkaar duurt deze (wettelijke) procedure al snel 5 maanden. Dat kan langer zijn als er belemmeringen blijken.
  (Daarom is het raadzaam om wanneer u een elektrische auto bestelt, alvast een aanvraag in te dienen bij het digitale loket MRA-E. Een koopcontract of contract met de leasemaatschappij over de aanschaf van de auto is al voldoende voor een aanvraag.)

Let op: Er worden uitsluitend openbare oplaadpunten aangelegd, waar iedereen met een elektrische auto gebruik van kan maken.

Om ervoor te zorgen dat u toch kunt laden gedurende het aanvraagproces is de gemeente bezig met het zoeken van geschikte laadlocaties bij bestemmingslocaties (winkelcentra, sportaccommodaties en bij gemeentelijke eigendommen). Daardoor heeft de e-rijder een alternatief wanneer er (nog) geen laadpaal in de buurt is. Daarbij zal de e-rijder rekening moeten houden met een langere hemelsbrede afstand dan 300 meter.

Oplaadpassen en laadtarieven

Als u van een laadpaal gebruik wil maken, moet u een zogeheten ‘laadpas’ hebben. Deze kunt u aanvragen (abonnement) bij een van de vele service providers. De laadtarieven worden door de exploitant bepaald. Op internet kunt u bijvoorbeeld een van de vergelijkingssites voor laadpassen bezoeken voor informatie.

Kabels over de stoep

In de gemeente Hilversum is het niet toegestaan om uw elektrische auto op te laden met een kabel over de stoep, ook niet met gootje of matje erover. Dat heeft onder anderen te maken met veiligheid en aansprakelijkheid. U kunt hier ook geen ontheffing voor aanvragen.

Opladen en parkeren in Hilversum

Via MRA-E worden laadpalen geplaatst met een dubbele aansluiting die allebei voor opladen gebruikt kunnen worden.
Iedereen met een elektrische auto en laadpas kan een openbare laadpaal gebruiken. Van de parkeerplekken bij een openbaar oplaadpunt mogen alleen elektrische auto’s tijdens het opladen van de accu’s gebruikmaken. Staat het oplaadpunt in een gebied waar betaald parkeren is, dan betaalt u het geldende parkeertarief.

Wist u dat….

 • U met andere e-rijders de openbare laadpalen eerlijk en doelmatig kunt delen en benutten.
 • U met bijvoorbeeld de Socialcharging-app op www.social-charging.com met mede e-rijders kunt afspreken wie wanneer de laadpaal benut.
 • U alleen gedurende het opladen –zie tekst onderbord- gebruik mag maken van de aangewezen parkeerplaatsen bij de laadpaal (indicatie led-lampje is dan donker-blauw)
 • U de auto dient weg te halen zodra het opladen is voltooid (indicatie led-lampje is dan licht-blauw ) Let op, hier kan op gehandhaafd worden!

Bestaande (openbare) oplaadpunten

Op veel websites en apps is informatie te vinden over bestaande openbare oplaadpunten en de real-time beschikbaarheid ervan.

Contactpersoon bij de gemeente

Jelle van der Linde (035) 629 2380