Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Laadpalen voor elektrische auto's

Verlengde huisaansluiting | Laadpaal voor de deur | Kosten | Openbare laadpalen

Hilversum bouwt mee aan een landelijk oplaadnetwerk en doet dat samen met Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E). Meer informatie over MRA-E vindt u op www.mrae.nl.

Vastgesteld beleid

Op 1 april 2015 is laadpalenbeleid  (zie ook wethouderbrief, pdf) vastgesteld.

In het verleden werd gewerkt met zogenaamde verlengde huisaansluitingen. Bij een verlengde huisaansluiting gaf de gemeente de aanvrager onder voorwaarden toestemming om zijn/haar eigen laadpaal op een parkeerplaats in de openbare ruimte te plaatsen en ondergronds aan te sluiten op zijn/haar eigen meterkast. De nadelen van een verlengde huisaansluiting zijn:

 • De investering betaalt de aanvrager zelf.
 • Het opladen duurt langer dan bij een oplaadpunt dat op het hoofdstroomnet is aangesloten.
 • Als iemand verhuist of stopt met elektrisch rijden kan de laadpaal weer worden verwijderd, dus op deze manier ontstaat geen structureel netwerk van oplaadpunten.

Vanwege deze nadelen wordt nu niet meer met verlengde huisaansluitingen gewerkt.

Voorwaarden

Wilt u een openbaar oplaadpunt in de buurt van uw woon- of werkadres? Aan de hand van onderstaande voorwaarden kunt u bekijken of u hiervoor in aanmerking komt:

 • U bent in het bezit van een elektrische auto die minimaal 45 kilometer elektrisch kan rijden.
 • U kunt niet opladen op eigen terrein. Als u op eigen terrein (oprit) kunt parkeren, kunt u zelf op eigen terrein een laadpaal neerzetten en heeft u de gemeente niet nodig.
 • Binnen 300 meter van uw woon- of werkadres is geen bestaand oplaadpunt (of bij dat oplaadpunt wordt tussen 18.00 en 24.00 uur meer dan 50% van de tijdsduur opgeladen).

Aanvragen

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een oplaadpunt aanvragen. Dat gaat in de volgende stappen:

 1. U stuurt via MRA-E een aanvraag in voor een oplaadpunt.
 2. U krijgt bericht of u in aanmerking komt voor een openbaar oplaadpunt.
 3. De gemeente geeft daarna aan welke openbare (parkeer)plaats in de buurt van uw woning/bedrijf als oplaadpunt kan worden ingericht.
 4. Als u het eens bent met de locatie gaat de gemeente de wettelijk procedure starten voor het besluit tot aanwijzen en plaatsen van de noodzakelijke verkeersborden bij het oplaadpunt.

Die procedure loopt volgens de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4. In hoofdlijn: een ieder krijgt de mogelijkheid zijn mening te geven en later eventueel de rechter voor te leggen. Bij elkaar duurt die procedure minstens 16 weken. Als er geen belemmeringen zijn is daarna het definitieve besluit geldig en kan het oplaadpunt worden aangelegd.

Let op: Als uw aanvraag wordt goedgekeurd plaatst de gemeente een openbaar oplaadpunt waar iedereen met een elektrische auto gebruik van kan maken. U heeft geen garantie dat u altijd als u dat wenst kunt opladen.

Doorlooptijd aanvraag

Wanneer u een elektrische auto bestelt, is het raadzaam dit alvast bij de gemeente te melden. Een contract met de leasemaatschappij over de aanschaf van de auto is al voldoende voor een aanvraag in te dien. Het proces van aanvraag tot realisatie neemt namelijk nogal wat tijd in beslag, de netbeheer mag bijvoorbeeld 18 weken doen netaansluiting. Deze netaansluiting is nodig voor de stroom. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk aan de gemeente kenbaar te maken wanneer u een elektrische aanschaft. Daardoor kan de gemeente zo snel mogelijk op de behoefte in springen en ervoor zorgen dat er tijdig een laadpaal komt.

Om ervoor te zorgen dat u toch kunt laden gedurende het aanvraagproces is de gemeente bezig met het zoeken van geschikte laadlocaties bij bestemmingslocaties (winkelcentra, sportaccommodaties en bij gemeentelijke eigendommen). Daardoor heeft de e-rijder een alternatief wanneer er geen laadpaal in de buurt is. Daarbij moet de e-rijder rekening houden met een langere loopafstand dan 300 meter.

Oplaadpassen en laadtarieven

Als u van het oplaadpunt gebruik gaat maken, moet u een oplaadpas hebben. Deze kunt u aanvragen bij een van de vele service providers. Meer informatie op www.zerijden.nl/laden/laadpassen.

Kabels over de stoep

In sommige gemeenten is het toegestaan om een elektrische auto op te laden via een laadpaal in de tuin, waarbij de auto op een openbare plek is geparkeerd en er een kabel over de stoep loopt (al dan niet in een kabelgoot of met een matje er overheen).
In de gemeente Hilversum is het niet toegestaan om op deze manier uw elektrische auto op te laden. De reden hiervoor is dat de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is bijvoorbeeld als iemand over uw kabel struikelt. U kunt hier ook geen ontheffing voor aanvragen.

Opladen en parkeren in Hilversum

Iedereen met een elektrische auto en laadpas gebruiken kan een openbare laadpaal gebruiken. Van de parkeerplekken bij een openbaar oplaadpunt mogen alleen elektrische auto’s gebruik maken. Als u uw elektrische auto hier parkeert, dan moet uw auto aangesloten zijn op het oplaadpunt. Staat het oplaadpunt in een gebied waar betaald parkeren is, dan betaalt u het geldende parkeertarief.

MRA-E plaatst laadpalen met een dubbele aansluiting die allebei voor opladen gebruikt kunnen worden. Het is afhankelijk van het aantal aanvragen en de parkeerdruk in de buurt of we bij een laadpaal met één oplaadpunt beginnen of meteen twee oplaadpunten aanleggen. Leggen we meteen twee oplaadpunten aan, dan worden twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van een elektrische auto. Beginnen we met één oplaadpunt, dan wordt één parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van een elektrische auto en blijft de tweede parkeerplaats een gewone parkeerplaats waar wel kan worden opgeladen, maar ook een “gewone” auto mag parkeren.

Bestaande (openbare) oplaadpunten

Op veel websites en apps is informatie te vinden over bestaande openbare oplaadpunten en de real-time beschikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld op: www.oplaadpalen.nl, www.oplaadpunten.nl of www.nuon.nl/ev/publiek/kaartoplaadpunten.do

Ook zijn er verschillende apps (applicaties op de telefoon) te gebruiken om te zien of een laadpunt beschikbaar is of niet. Houdt er wel rekening mee dat niet elke app even vaak wordt geüpdatet. Hieronder enkele apps voor laadpalen:

 1. NewMotion app
 2. SocialCharging app (hiermee kunt u zelf berichten sturen naar andere e-rijders)
 3. ChargepointApp

Contacpersoon bij de gemeente

Sicco Altenburg (035) 629 2682 of s.altenburg@hilversum.nl