Hilversumse Meent aardgasvrij

Stichting Meentkracht | Klankbordgroep

Op naar een Aardgasvrije Hilversumse Meent

Voor de Hilversumse Meent wordt een plan gemaakt om in 2030 van het aardgas af te gaan en andere energiebronnen te gaan gebruiken. De gemeente werkt hierin samen met netwerkbeheerder Liander, de woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en De Alliantie, Stichting Hilversumse Meent, Stichting Meentkracht en Smart Energy Cities. Samen vormen zij de werkgroep Hilversumse Meent Aardgasvrij

Waarom een aardgasvrije Meent?

In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat betekent onder meer dat we van het aardgas af moeten. Aardgas gebruiken we om woningen en water te verwarmen en om mee het koken. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij en die uitstoot wil Nederland terugdringen. Daarom moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen. Dit is een flinke operatie die niet van vandaag op morgen is gerealiseerd, maar waar we wel mee aan de slag moeten.

De gemeente Hilversum wil in 2040 zijn overgestapt op andere energiebronnen. De Meent is de eerste bestaande wijk waar we de mogelijkheden verkennen om op termijn aardgas vrij te zijn. Daarom is vorig jaar de werkgroep Hilversumse Meent Aardgasvrij gevormd. De eerste opdracht voor de werkgroep is een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor de wijk en van de stappen die we moeten nemen.

Waar staan we nu?

Toewerken naar een aardgasvrije wijk is een opgave waar we niet eerder voor hebben gestaan. Het is dan ook belangrijk dat we nu geen ingrepen doen waar we later spijt van krijgen. Daarom heeft de werkgroep in de eerste helft van 2018 veel onderzoeken gedaan. In de zomer ronden we de onderzoeken af. Met deze gedegen basis kunnen wij de wijkaanpak, de strategie en het tempo waarin het aardgas in De Meent stap voor stap wordt afgekoppeld, bepalen.

Na de zomer: presentatie plan

Deze zomer ronden we het plan af. Van het aardgas afgaan, is een langdurig en nieuw traject, waarin we onderweg moeten leren. Het plan gaan we gebruiken als routekaart. Daarbij kan het gebeuren dat we door nieuwe ontwikkelingen andere paden moeten inslaan.

In september bespreken we het concept plan met de klankbordgroep. In oktober doen we dat met alle bewoners van de Hilversumse Meent. U bent dan van harte welkom tijdens een van de (inloop)bijeenkomsten. In september volgt hierover meer informatie.

Klankbordgroep en wijkbrede bijeenkomsten

We vinden het vooral belangrijk om dit traject samen met bewoners in te gaan. Bewoners van de Hilversumse Meent zijn de sleutelspelers in dit traject. Het gaat immers om hun huizen, die uiteindelijk van nieuwe energiebronnen worden voorzien. Omdat dit een hele stap is, staan we open voor vragen en ideeën. Heeft u een vraag of een goed idee? De werkgroep kunt u bereiken via meentaardgasvrij@hilversum.nl

Er is een klankbordgroep waarmee we ideeën uitwisselen en onze plannen mee delen. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten in de wijk. Met nieuwsbrieven en berichten in het wijkblad informeren we bewoners over dit traject.

Meer informatie