Duurzaam Hilversum 2016-2020

Hier vindt u informatie over het duurzaamheidsprogramma en de Green Deal met Hilverzon.

Het nieuwe duurzaamheidsplan Hilversum 2016-2020 legt de basis voor een klimaatneutraal Hilversum in 2050. Samenwerking met partijen uit de regio en creativiteit zijn hierbij essentieel. Klimaatverandering is een belangrijk thema. Op de Klimaattop van 2015 zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2-uitstoot en vergroening van de samenleving. Uiteraard draagt Hilversum hier met veel enthousiasme een steentje aan bij. De regio staat bekend om zijn mooie natuurgebieden; een unicum in de Randstad. Met het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn, willen wij ook op andere manieren een groene omgeving creëren. Hilversum heeft een visie ontwikkeld met 3 sporen.

Sporen

  1. Energieplatform Hilversum, Green Deals. De eerste Green Deal is inmiddels met HilverZon gesloten. Doel is onder meer om 15.000 extra zonnepanelen te plaatsen voor 2020.
  2. Voorbeeld en inspiratie vanuit gemeente Hilversum. We gaan voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2020.
  3. Steun verduurzaming maatschappij. We ondersteunen op verschillende manieren de verduurzaming in de maatschappij. Denk aan energieneutrale (nieuw)bouw en collectieve projecten.

Hieronder vindt u het duurzaamheidsprogramma en de Green Deal met HilverZon.

Klimaatklappers

Met de fiets op vakantie, groenten eten in plaats van vlees en zonnepanelen op je dak. Met wat je doet óf laat maak je verschil voor het klimaat. Kies jij voor échte impact? Milieu Centraal zet de grootste klimaatklappers voor je op een rij.