Lood in de bodem

Op verschillende plekken in Hilversum zit lood in de bodem. Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid. Vooral jonge kinderen (tot 6 jaar) zijn gevoelig voor lood. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Hieronder volgen daarom een aantal tips om die risico's zoveel mogelijk te beperken, en leest u waar u meer informatie over loodverontreiniging kunt vinden.

Op deze digitale kaart kunt u zien waar een verhoogde kans op lood in de bodem. Hieronder volgen een aantal tips om die risico's zoveel mogelijk te beperken, en leest u waar u meer informatie over loodverontreiniging kunt vinden.

Waarom zit er lood in de bodem?

Veel bodemverontreinigingen in Nederland zijn opgeruimd. Toch komt lood nog voor in de bodem. Dit geldt vooral voor vooroorlogse wijken en dorpskernen. Ook in de bodem van voormalige industriegebieden kan lood zitten. De mens heeft lood in het verleden veel gebruikt. Bijvoorbeeld als antiklopmiddel in benzine, als kleurstof in verf en in de bouw. Door dit gebruik is de bodem in Nederland op veel plekken verontreinigd met lood. Tegenwoordig krijgt u veel minder lood binnen dan de mensen vroeger. Dit komt bijvoorbeeld door het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Maar u kunt nog wel lood binnen krijgen wanneer u in contact komt met bodem waar lood in zit.

Risico’s

Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van het leervermogen. Daarom is het belangrijk dat met name kinderen tot en met ongeveer 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Kinderen steken vingers en voorwerpen in hun mond. Als ze dit doen bij het spelen op een bodem met lood kunnen ze dit binnen krijgen. Ook als ze groenten uit eigen tuin eten, kan dat er toe leiden dat ze lood binnenkrijgen. Dit komt vooral door de bodemdeeltjes die aan de gewassen blijven hangen, en omdat groente lood uit de bodem kan opnemen.

Wat kunt u doen?

Jonge kinderen steken vingers en voorwerpen in hun mond. Als kinderen spelen op een bodem die verontreinigd is met lood krijgen ze op die manier lood binnen. Met een paar simpele maatregelen van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) kunt u zorgen dat uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen.

  •           Let goed op de hygiëne: Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten;
  •           Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (“kale bodem”) spelen. Breng een contact laag van schone grond aan, eventueel na afgraven van de verontreinigde bovenlaag. Of bedek de bodem met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, het liefst waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking. Breng deze bodembedekking aan met een schone zandlaag eronder;
  •           Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon zand;
  •          Teel groente en fruit in bakken met schone grond (potgrond of tuinaarde);
  •           Was de aarde van zelfgekweekte groenten en fruit zorgvuldig af;
  •           Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen;
  •           Stofzuig of dweil regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen;
  •           Vervang loden waterleidingen;
  •           Wees alert op eventueel aanwezige loodslabben.

Meer informatie

Voor vragen over lood en gezondheid kunt u terecht bij de GGD. Zorg dat u weet waar mogelijk lood in de bodem voorkomt en hoe u ervoor zorgt dat u en uw kinderen geen lood binnenkrijgen. Op de pagina bodeminfo kunt u zien of er in uw omgeving bodemonderzoek is gedaan. Als er geen informatie over de bodem bekend is, en op de locatie kan lood worden verwacht adviseren we u de gebruiksadviezen van de GGD op te volgen. Als er geen gegevens over de bodemkwaliteit bekend zijn, kunt u er voor kiezen een ingenieurs-/adviesbureau bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Veel gestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden op de pagina met vragen en antwoorden.

Bijlagen