Bodeminformatie

De gemeente heeft informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en bodembedreigende activiteiten (bijvoorbeeld een smederij of autogarage). Deze bodeminformatie kan duidelijkheid geven of er (mogelijk) in een stuk grond (perceel) sprake is van bodemvervuiling. Bij het kadaster (kadastraal bericht eigendom) kunt u de regels over het gebruik van grond en de verplichtingen om de grond schoon te maken (saneren) met betrekking tot de bodem, opvragen.

Bodemvervuiling bij aankoop

De bodeminformatie is van belang bij onder andere eigendomsoverdracht van vastgoed. Als u een huis of stuk grond (perceel) wilt kopen, wordt van u verwacht dat u (of uw makelaar) informatie verzamelt over het perceel (onderzoeksplicht). De verkoper (of makelaar) is verplicht om de koper op de hoogte te stellen van (mogelijke) bodemvervuiling en de (vroegere) aanwezigheid van ondergrondse tanks (mededelingsplicht). 

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van een (mogelijke) bodemverontreiniging vóór aankoop van een perceel. U kunt namelijk zelf aansprakelijk worden voor het opruimen en/of onschadelijk maken van de verontreiniging.

Bodemonderzoek

In geval van twijfel kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of de bodem geschikt is voor het huidige of gewenste gebruik.

Soms moet u een bodemonderzoek laten doen. Bijvoorbeeld bij:

  • aanvraag omgevingsvergunning (bouwen)
  • verandering gebruik grond of pand naar een gevoeligere functie
  • starten of stoppen met bodembedreigende activiteiten

Lood in de bodem

Op verschillende plekken in Hilversum zit (nog) lood in de bodem. Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid. Vooral jonge kinderen (tot 6 jaar) zijn gevoelig voor lood. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Op de pagina 'lood in de bodem' vindt u daarom een aantal tips om die risico's zoveel mogelijk te beperken, en leest u waar u meer informatie over loodverontreiniging kunt vinden.

Opvragen

Direct bodeminformatie regelen

Op digitale bodeminformatie kunt u op basis van adres of postcode de bij de gemeente bekende informatie opvragen. De informatie wordt automatisch per e-mail aan u toegestuurd. Mocht er een storing zijn op deze webdienst, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bel dan met 14 035 of stuur uw vraag per mail naar bodem@hilversum.nl.