Bestemmingsplan inzien

Inzien | Onderdelen

De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'.

Plannen inzien

Een bestemmingsplan kunt u inzien bij de gemeente, maar u kunt een plan ook online raadplegen via http://0402.roview.net/ of http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/index

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Toelichting: hierin zijn de kenmerken en bedoelingen van een gebied vastgelegd.
  • Plankaart: op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.
  • Bestemmingsplanregels: in de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.