Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bestemmingsplan inzien

Inzien | Onderdelen

De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'.

Plannen inzien

Een bestemmingsplan kunt u inzien bij de gemeente, maar u kunt een plan ook online raadplegen via Roview of www.ruimtelijkeplannen.nl

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Toelichting: hierin zijn de kenmerken en bedoelingen van een gebied vastgelegd.
  • Plankaart: op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.
  • Bestemmingsplanregels: in de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.

Wat is een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan

Op onze digitale bestemmingsplankaart staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’.
Dat is een leesbare versie waarin wijzigingen zijn aangebracht door een of meer andere bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan ‘Regeling meervoudige bewoning’. Een regel is aangepast en geldt voor 19 bestaande bestemmingsplannen. Die wijzigingen zijn verwerkt in de kaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen.

Daarmee ontstaat een actuele versie van deze plannen. Een geconsolideerde versie heeft geen juridische status; ze is bedoeld als service aan de gebruiker, die op die manier niet in verschillende plannen, die voor een locatie gelden, hoeft te zoeken naar de laatst geldende regels. De officiële geldige bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.