Donderdag 2 juni is het tussen 12:00 en 17:00 uur wegens onderhoud niet mogelijk om aanvragen in te dienen via Hilversum.nl. Bijvoorbeeld voor het doorgeven van uw verhuizing of het opvragen van verschillende akten. Onze excuses voor het ongemak.

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bouwen en Wonen

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u (ver)bouwen, slopen, een aan- of uitbouw plaatsen, een dakkapel plaatsen, een uitrit aanleggen, een boom kappen of een pand verbouwen tot woningen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig.

 • Vergunningsvrij bouwen

  U kunt gemakkelijk online nakijken of u een vergunning nodig heeft.

 • Slopen

  Gaat u slopen? Dan moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

 • Bodeminformatie

  De gemeente heeft informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en bodembedreigende activiteiten (bijvoorbeeld een smederij of autogarage). Deze bodeminformatie kan duidelijkheid geven of er (mogelijk) in een stuk grond (perceel) sprake is van bodemvervuiling. Bij het kadaster (kadastraal bericht eigendom) kunt u de regels over het gebruik van grond en de verplichtingen om de grond schoon te maken (saneren) met betrekking tot de bodem, opvragen.

 • Woning huren

  In noodsituaties kunt u voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dit heet urgentie. Voor informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u terecht bij de verschillende woningcorporaties. Alle vrijgekomen zelfstandige sociale huurwoningen, die geschikt zijn voor mensen met een lichtere of zwaardere zorgvraag, worden in de regio Gooi en Vechtstreek aangeboden via Woningnet.

 • Woning kopen

  Ook woningcorporaties verkopen woningen uit hun eigen huurvoorraad. Deze corporaties bieden ook mogelijkheden om het kopen van een woning financieel gemakkelijker te maken.

 • Woning verhuren

  U kunt op grond van de Leegstandswet woonruimte tijdelijk verhuren. Hiervoor kunt u een vergunning aanvragen.

 • Pand verbouwen tot appartementen

  Gaat u een gebouw verbouwen waardoor er minder of meer zelfstandige woningen ontstaan (bijvoorbeeld appartementen)? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wilt u een gebouw geschikt maken voor kamerbewoning? Dan gelden er andere regels.

 • Kamerbewoning

  Wilt u een gebouw geschikt maken voor kamerbewoning? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig en moet u voldoen aan de eisen. Gaat u een gebouw verbouwen waardoor er minder of meer zelfstandige woningen ontstaan (bijvoorbeeld appartementen)? Dan gelden er andere regels.

 • Duurzaam

  Hier leest u wat de gemeente aan duurzaamheid doet en wat u zelf kunt doen.

 • Groene regelgeving

  Wilt u iets bouwen, kappen, slopen of aanleggen? Dan moet u vooraf bekijken of die activiteit gevolgen heeft voor planten of dieren. Het Stappenplan helpt u daarbij.

 • Monumenten

  U bent eigenaar van een monument of woont in een beschermd stadsgezicht. U wilt verbouwen of aanpassen. Kijk hier of u een vergunning nodig heeft en of u misschien in aanmerking komt voor een bijdrage.

 • Welstand

  De Commissie voor Welstand en Monumenten toetst aanvragen voor bouwactiviteiten aan de criteria van de welstandsnota en adviseert Burgemeester en Wethouders daarover.

 • Brandveiligheid

  Heeft u een pand waar u een vergunning nodig heeft voor de brandveiligheid? Dan kunt u die aanvragen via het Omgevingsloket.

 • Bestemmingsplan inzien

  Hier kunt u de bestemmingsplannen inzien van de gemeente Hilversum.

 • Bouwtekeningen

  Wilt u de aanvragen omgevingsvergunningen inzien? Dat kan niet meer in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Deze worden verstuurd via e-mail.

 • Natuurinclusief bouwen

  Een gebouw biedt niet alleen onderdak aan mensen, maar kan ook de verblijfplaats zijn van dieren zoals mussen, gierzwaluwen of vleermuizen. Hoe kun je daar rekening mee houden tijdens de bouw of verbouwing.

 • Betrek de buurt

  Bij (ver)bouwen is het nodig dat anderen ook van uw plannen weten. In de handleiding van de gemeente leest u hoe u de buurt kunt betrekken. U leest ook waarom het belangrijk is om met de buurt in gesprek te gaan.