Wet open overheid (Woo) verzoek

Iedereen heeft het recht en de mogelijkheid om informatie van de gemeente in te zien. Als de informatie die u zoekt nog niet openbaar is dan kunt u een verzoek doen. Dit heet een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dit was tot 1 mei 2022 een Wob-verzoek. De gemeente bekijkt dan of de informatie openbaar gemaakt kan worden. Iedereen kan een Woo-verzoek doen. Het doen van een Woo-verzoek kan via het online formulier, schriftelijk, of telefonisch.


Woo-verzoek doen (DigiD) 

Woo-verzoek doen (eHerkenning)

Woo-verzoek doen zonder DigiD of eHerkenning

Voor een mondeling Woo-verzoek belt u naar (035) 629 29 85.

Een schriftelijk Woo-verzoek stuurt u naar het College van burgemeester en wethouders, postbus 9900, 1201 GM in Hilversum.

Behandeling

De behandeling van het verzoek duurt 4 weken. Deze behandeling kan met 2 weken worden verlengd als het verzoek groot of ingewikkeld is. Soms wordt een deel van de informatie geweigerd. Dit kan als in de informatie bijvoorbeeld persoonsgegevens worden genoemd. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van het verzoek of u kunt hiertegen bezwaar maken.

Versturen informatie

Het doen van een Woo-verzoek is gratis. Voor het toesturen van informatie :

  • E-mail: gratis
  • Kopieën via de post (graag bij uw verzoek vermelden): 11 pagina's of minder, gratis. Meer dan 11 pagina's, € 0,35 per pagina

Vragen

Als u vragen heeft of als u meer wilt weten over informatie die binnen de gemeente beschikbaar is neemt u contact op met onze Woo-contactfunctionaris via (035) 629 29 85 of woo@hilversum.nl.