Ventweg Loosdrechtseweg

De ventweg van de Loosdrechtseweg wordt herstraat. De gemeente heeft hiervoor aannemer Fokker Oomen opdracht gegeven. De werkzaamheden starten in de week van 12 april en duren circa twee maanden. Fietsers worden omgeleid over de Birkenheuvelweg.

We doen dit omdat het wegdek van de ventweg in slechte staat verkeerd. De gemeente heeft daarom een krediet voor herstraten vrijgegeven. Over een paar jaar komen we nóg een keer terug op de ventweg. Dan wordt het riool vervangen. Wij wilden toch niet op die ingreep wachten. De ventweg is namelijk ook een belangrijke fietsroute naar het centrum. De klinkers zijn zo verzakt dat we het niet langer verkeersveilig vinden om op de rioleringsklus te wachten. Daarom is er bewust voor deze tussenstap gekozen.

Bewonersavond

In oktober 2020 hebben we met de bewoners die daarvoor belangstelling hadden, een zoom-meeting gehouden. Een ouderwetse bewonersavond in het Raadhuis was vanwege Corona natuurlijk niet mogelijk. Tijdens deze virtuele bewonersavond hebben we onder meer gesproken over de huidige inrichting van de ventweg. De bewoners hebben toen aangegeven graag te zien dat het karakter van de ventweg meer die van een 30 kilometerweg zou krijgen wat het remmen van de snelheid ten goede komt.

Maatregelen

Om die reden is besloten om de in- en uitritconstructie te herstraten zodat de snelheid al direct bij het inrijden van de ventweg omlaag gaat. Daarnaast worden de bestaande verkeersdrempels herstraat en wordt er één extra verkeersdrempel aangelegd. Gevraagd is om ook iets te doen aan de vele fietsers die over het voetpad van de Birkenheuvelweg fietsen. Om die beweging te ontmoedigen wordt een fietssluis geplaatst. Het bord G7 (voetpad) dat nu op de lichtmast hangt, wordt niet goed gezien. Daarom wordt dat verplaatst naar een zichtbaardere plek op de fietssluis.

Nu Liander klaar is met de werkzaamheden in het trottoir kan onze aannemer gelijk ook dat in de uitvoering meenemen. 

Hierbij het definitieve ontwerp (pdf, 530 kB) van de ventweg.