Wijkbudgetten

U kunt een subsidie aanvragen voor initiatieven die de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijken en buurten vergroten.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Inwoners gemeente Hilversum.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

U kunt een subsidie aanvragen voor initiatieven die de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijken en buurten vergroten.
Voor elke wijk is een bedrag op basis van het aantal inwoners beschikbaar. Neem eerst contact op met uw buurtcoördinator (zie onderaan deze pagina). Zij weten wat het budget is en kunnen u eventueel ook op weg helpen met uw idee.

Voorwaarden

 • De activiteit wordt zo doeltreffend en doelmatig mogelijk uitgevoerd.
 • De activiteit komt een beduidend deel van de wijk en/of buurt ten goede. De activiteit ontstijgt het straatniveau (met uitzondering van de nationale Buitenspeeldag).
 • De activiteit kan niet uit andere voor de hand liggende bronnen worden betaald.
 • Kosten voor gerechtelijke procedures komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget.

Wanneer aanvragen

U kunt een aanvraag het hele jaar door indienen, maar het liefst voor 1 april.

Aanvraag

Neem voordat u een aanvraag indient, eerst contact op met uw buurtcoördinator om uw initiatief te bespreken.

Wat stuurt u mee

 • Opgave van uw naam, adres en het IBAN-nummer van de ontvanger of organisator.
 • Een activiteitenplan met daarin
  • wat gaat u doen en voor wie is de activiteit bedoeld
  • wanneer vinden de activiteiten plaats en wat wilt u bereiken
 • Een overzicht van de kosten en inkomsten van uw activiteit.
 • Indien van toepassing: financiële jaarstukken van het voorgaande kalenderjaar.

Aanvraag subsidie (DigiD) Aanvraag subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvragen voor organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning

Bijlagen

Contact