Programmasubsidie Cultuur aanvragen

Iedere organisatie in Hilversum kan subsidie aanvragen voor het dekken van de kosten van culturele activiteiten (programma’s/projecten). Dit noemen we programmasubsidie. U kunt dit doen door het formulier én het aanvraagformulier programmasubsidie cultuur in te vullen en de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Wij bundelen de aanvragen en beslissen daarover per kwartaal. U ontvangt binnen 13 weken na de uiterlijke aanvraagdatum een beslissing op uw aanvraag.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Iedere organisatie in Hilversum kan subsidie aanvragen voor het dekken van de kosten van culturele activiteiten (programma’s/projecten). Dit noemen we programmasubsidie. Let op: de financiële bijdrage van de gemeente bestaat uit maximaal 50% van de totale begroting.

Voorwaarden

We beoordelen subsidieaanvragen op hun artistieke waarde en zakelijke kwaliteit. Wij kijken wat de meerwaarde van de activiteiten is voor Hilversum, zoals beschreven in subsidiecriteria Kunst en Cultuur Hilversum 2016-2020 en er wordt beoordeeld of de aanvraag past binnen het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente (zoals vastgelegd in Metrum, kunst- en cultuurbeleid Hilversum 2015-2020). De Cultuurraad beoordeelt nieuwe aanvragen vanaf € 3.000,- en terugkerende aanvragen vanaf € 7.500,- aan de hand van de geldende subsidiecriteria en adviseert de gemeente.

Wat stuurt u mee

 •  Aanvraagformulier Programmasubsidie cultuur (pdf)
 • Een werkplan waarin de activiteiten of de te leveren prestaties worden omschreven, ook in relatie tot de begroting;
 • Een begroting van de activiteiten die sluitend en volledig is en waar nodig voorzien van een toelichting;
 • Een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, tenzij deze al bij de gemeente aanwezig zijn.
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer aanvragen

Wanneer u uw aanvraag indient, is afhankelijk van de start van uw activiteit(en). Aanvragen worden gebundeld en 4x per jaar beoordeeld. Daarvoor gelden de volgende uiterlijke aanvraagdata:

 • 30 september: voor activiteiten met een startdatum tussen 1 januari en 31 maart.
 • 31 december: voor activiteiten met een startdatum tussen 1 april en 30 juni.
 • 31 maart: voor activiteiten met een startdatum tussen 1 juli en 30 september.
 • 30 juni: voor activiteiten met een startdatum tussen 1 oktober en 31 december.

Aanvragen

Aanvragen subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen subsidie zonder e-Herkenning

Beslissing

Wij bundelen de tijdig ingediende en volledige aanvragen en leggen deze voor aan de Cultuurraad. We nemen per kwartaal een besluit. U ontvangt binnen 13 weken na de uiterlijke aanvraagdatum een beslissing op uw aanvraag.

Regels

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14035