Speciale subsidieregeling voor anderhalve meter-maatregelen voor MKB

Kleinere Hilversumse ondernemers, die extra kosten hebben gemaakt door de corona-maatregelen, kunnen een speciale subsidie aanvragen. Deze subsidie is om ondernemers te helpen bij de kosten om gasten of klanten volgens de RIVM richtlijnen te ontvangen. De subsidie is snel en eenvoudig aan te vragen met de aanvraag knop hieronder. Aanvragen kan tot 31 december 2021 of tot het moment dat het budget op is.

Voor wie

Bedrijven die gasten of klanten ontvangen maken kosten om aan de anderhalve meter maatregelen te kunnen voldoen. Deze regeling is bedoeld voor een eenmalige tegemoetkoming in deze kosten. Denk hierbij aan kosten voor plexiglas schermen, stickers, looproutes, herindeling van panden en ventilatie. Met de te verwachten heropening van onder andere horeca en winkels in de komende periode worden door ondernemers nieuwe kosten gemaakt.

Voorwaarden

U kunt de subsidieregeling voor uw onderneming aanvragen als:

 • de hoofdvestiging van uw bedrijf in Hilversum is
 • er twee tot vijftig personen werkzaam zijn binnen uw onderneming, inclusief eigenaren. Of als u een eenmanszaak heef
 • uw onderneming staat geregistreerd onder één van de vastgestelde SBI-codes
 • u kosten heeft gemaakt voor anderhalve meter maatregelen

Kosten voor materiaal en/of inhuur van derden

U heeft in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021 noodzakelijke kosten voor materiaal en/of inhuur van derden gemaakt. Dat heeft u gedaan om uw bedrijf in te richten volgens de RIVM-richtlijnen om klanten of gasten in uw bedrijf te ontvangen. U heeft kosten gemaakt voor:

 • materiaal: zoals desinfectiemateriaal, plexiglas schermen, gezichtsmaskers, mondkapjes, handschoenen, markeringen voor anderhalve meter onderlinge afstand en eenrichtingslooppaden
 • inhuur van derden: voor uitvoer van maatregelen (aanbrengen / installatie materiaal), toezien op naleving coronamaatregelen, advies voor herinrichting van de bedrijfsruimte

Kosten die niet in aanmerking komen

Veel ondernemers hebben ook kosten gemaakt die gerelateerd zijn aan de corona-omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het aanpassen van menu's met bijkomende kosten voor de website en drukwerk
 • het realiseren van een bezorgservice
 • uitbreiding van het terras of terrasverwarming
 • advieskosten voor het aanvragen van rijksvoorzieningen

Deze kosten vallen niet onder de subsidieregeling, omdat een vergoeding voor deze kosten moet worden opgeteld bij de omzet. Door deze bijtelling wordt u gekort op landelijke, financiële maatregelen waarbij rekening gehouden wordt met een omzetterugval. Voorbeelden hiervan zijn de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling).

SBI-code van uw onderneming

Om in aanmerking te komen voor subsidie staat uw onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder één van onderstaande SBI-codes:

 • 47: Detailhandel. Uitgezonderd: 47.9 detailhandel niet via winkel of markt
 • 49.32: Vervoer per taxi
 • 55: Logiesverstrekking
 • 56: Eet- en drinkgelegenheden
 • 60.10: Radio-omroepen
 • 7311: Reclamebureaus
 • 74201: Fotografen (met studio)
 • 79: Reisbemiddeling, reisorganisaties, toeristische informatie en reserveringsbureaus
 • 82.3: Organiseren van congressen en beurzen
 • 85521: Dansscholen
 • 8553: Rijscholen
 • 85599: Studiebegeleiding
 • 93.1: Commerciële indoor sportorganisaties zoals fitnesscentra, sportscholen en boksscholen
 • 93125: Manege en paardensport
 • 93299: Recreatie overig. Uitgezonderd: organisatie van pokeravonden, schutterijen en Oranjeverenigingen
 • 96.02: Haar- en schoonheidsverzorging
 • 96.04: Sauna’s, solaria en baden

Of

 • 85519: Overig sport en recreatie onderwijs, op voorwaarde dat de onderneming geen compensatie heeft ontvangen van de gemeente of Optisport voor huur of erfpacht.

Subsidiebedragen

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming en of u onderneemt binnen of buiten de horeca kunt u een subsidiebedrag aanvragen:

 • voor een horecaonderneming (SBI-code 55 of 56) met twee tot tien medewerkers (fte) of als zelfstandig horecaondernemer: € 1.750.
 • voor een horecaonderneming (SBI-code 55 of 56) met tien tot vijftig medewerkers (fte): € 2.500.
 • voor een onderneming uit een van de overig hierboven genoemde categorieën met twee tot tien medewerkers (fte) of als zelfstandige ondernemer: € 1.250.
 • voor een onderneming uit een van de overig hierboven genoemde categorieën met tien tot vijftig medewerkers (fte): € 2.000.

Let op! Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de aantallen medewerkers geregistreerd op het door u meegezonden uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

U moet in uw administratie kunnen aantonen dat u het volledige subsidiebedrag heeft besteed aan de aanschaf van beschermende middelen of inhuur van derden ten behoeve van de anderhalve meter maatregelen in de periode van 15 maart 2020 to ten met 31 december 2021.

Aanpak

Subsidie aanvragen was mogelijk tot 31 december 2021. U kunt geen subsidie Anderhalve Meter meer aanvragen.

Termijn

U ontvangt de tegemoetkoming op de kortst mogelijke termijn. De toewijzing en afhandeling van uw aanvraag gebeurt snel, zorgvuldig en volgens de wetgeving. Net als bij andere coronacrisis steunmaatregelen wordt een moreel beroep op u gedaan. Per steekproef wordt gecontroleerd of de subsidie terecht is toegekend.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of de subsidie aan u wordt toegekend.  Zodra uw subsidieaanvraag is toegekend, ontvangt u de tegemoetkoming uiterlijk binnen vier weken na goedkeuring.

Veel gestelde vragen subsidie Anderhalve Meter

De Anderhalve Meter subsidie is een tijdelijke maatregel. Hieronder vindt u meest gestelde vragen over deze subsidieregeling.

Algemeen

Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021. Bepalend hierbij is het moment van digitale registratie van het aanmeldformulier.

Is er een subsidieplafond?

Ja, het subsidieplafond is € 1 miljoen. Hierbij gelden de volgende regels:

 • subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen;
 • als een subsidieaanvraag nog niet volledig is door het ontbreken van bepaalde documenten, dan geldt de dag van indienen van de volledige aanvraag;
 • dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan vindt de rangschikking op die dag plaats door loting.

Voorwaarden

Kan een BIZ of OV (Ondernemersvereniging) een aanvraag indienen voor een winkelgebied of winkelcentrum?

Nee, een Bedrijven Investeringszone of Ondernemersvereniging kan geen aanvraag indienen.

Kan een stichting met ondersteunende horeca de subsidie aanvragen?

Ja, een stichting kan subsidie aanvragen als deze aan alle criteria voldoet: SBI-code horeca.

Hoe wordt het aantal medewerkers berekend?

Het aantal medewerkers wordt berekend op basis van medewerkers in loondienst en inhuurkrachten. Bij controle vormt het door u meegestuurde uittreksel van de Kamer van Koophandel de basis.

Komen zelfstandig ondernemers ook in aanmerking voor de subsidie?

Ja, zelfstandig ondernemers kunnen ook subsidie aanvragen. Wat betreft subsidiebedrag vallen zij in de categorie twee tot tien medewerkers.

Is de regeling ook aan te vragen door starters?

Ja, starters kunnen ook subsidie aanvragen.

Mijn onderneming valt niet onder de genoemde SBI-codes, maar ik voldoe wel aan alle overige voorwaarden. Kan ik dan een aanvraag indienen?

Als uw organisatie niet behoort tot organisatie van de benoemde SBI-codes kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Gemaakte kosten

Wat als ik geen bonnen of facturen heb?

U kunt geen aanvraag indienen als u geen bonnen of facturen heeft om gemaakte kosten aan te tonen. Bij de aanvraag hoeft u maar één factuur mee te sturen, waaruit blijkt dat u kosten heeft gemaakt waarvoor de subsidie bedoeld is. Steekproefsgewijs vindt er controle plaats.

Ik heb de maatregelen zelf gemaakt of aangebracht. Worden deze uren vergoed?

Nee, de subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten. En die moet u onderbouwen met bonnen en facturen. 

Ik heb kosten gemaakt voor aanpassingen in mijn bedrijf, maar minder dan het subsidiebedrag. Kom ik in aanmerking voor de subsidie?

U moet – in het geval dat u wordt uitgenodigd in een steekproef door het aanleveren van facturen – ten minste voor 75% van het ontvangen subsidiebedrag de gemaakte kosten hard kunnen aantonen. De eventueel overige 25% kunt u aantonen door een toelichting.

Ik heb een sportvereniging en val onder SBI-code 85519 (overige Sport en Recreatieonderwijs). Waarom kom ik niet in aanmerking voor subsidie als ik compensatie heb ontvangen voor huur?

De regeling Anderhalve Meter is bedoeld voor kleine ondernemers die nog geen tegemoetkoming hebben ontvangen van de gemeente. Sportclubs die een accommodatie huren via de gemeente of door de gemeente aangestelde exploitant (Optisport) ontvangen een compensatie (in opdracht) van de gemeente door middel van kwijtschelding van de huur.

Moet ik het gehele subsidiebedrag besteden aan de aanschaf van middelen en inhuur van derden ten behoeve van de anderhalve meter maatregelen?

Ja, uit uw administratie blijkt dat u het volledige subsidiebedrag hieraan heeft besteed in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Relatie tot andere regelingen

Heeft de subsidie Anderhalve Meter invloed op de NOW of TVL subsidie?

Nee, want subsidie voor niet-bedrijfsgerichte, eenmalige kosten om aan RIVM-richtlijnen te voldoen wordt níet als omzet gerekend voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 

Indienen aanvraag

Hoef ik bij de subsidieaanvraag maar één factuur in te dienen?

Ja, u dient één factuur in, waaruit blijkt dát u materialen of advieskosten heeft aangeschaft. U bent zelf verantwoordelijk voor een onderbouwing van het toegekende subsidiebedrag bij een eventuele controle.

Waar moet de onderbouwing (minstens één document) van de kosten aan voldoen?

De facturen en bonnen moeten het subsidiebedrag onderbouwen. Hierop moet duidelijk staan:

 • de naam en het adres van de leverancier of winkel;
 • de aankoopdatum;
 • de gekochte goederen, producten, diensten.

Na toekennen aanvraag

Vindt er een controle van de verleende subsidie plaats?

Ja, De gemeente voert via een steekproef uit op de juistheid van de ingediende subsidieaanvragen. Als uit de steekproef blijkt dat de subsidie onterecht of onrechtmatig is toegekend, dan wordt het subsidiebedrag teruggevorderd.