Restauratie gemeentelijke monumenten

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen subsidie aanvragen als bijdrage in de kosten voor behoud en restauratie van een monument. De werkzaamheden moeten sober, technisch noodzakelijk en gericht zijn op maximaal behoud van monumentale waarden. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- en is maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Voor wie is de subsidie bedoeld

Eigenaren van gemeentelijke monumenten die restauratie werkzaamheden aan hun monument willen uitvoeren.  

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

Er kan subsidie worden aangevraagd als bijdrage in de kosten voor behoud en restauratie van een monument. De werkzaamheden moeten sober, technisch noodzakelijk en gericht zijn op maximaal behoud van monumentale waarden.  
De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- en is maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende restauratiekosten:

  • herstel van het casco;
  • herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen (in- en exterieur);
  • reconstructie van verdwenen of gewijzigde onderdelen indien en voor zover deze verdwijning en wijziging afbreuk doen aan de monumentale waarde van het object;
  • restauratie van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of met grote historische waarde.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar, houder of toekomstig eigenaar van een gemeentelijk monument en;
  • U maakt kosten voor de restauratie van een gemeentelijk monument;

Wat stuurt u mee

  • Een gespecificeerde begroting van de kosten met een werkomschrijving. De specificatie moet inzicht geven in arbeidsuren, materiaalkosten, materieelkosten, kosten van onder aanneming en stelposten.
  • Een recent inspectierapport (maximaal twee jaar oud), opgesteld door de Monumentenwacht of een ander gekwalificeerd bouwtechnisch bureau, waaruit blijkt, dat de te verrichten activiteiten noodzakelijk zijn.

Wanneer aanvragen

U kunt het hele jaar door uw aanvraag indienen.

Aanvraag

Aanvraagformulier restauratie subsidie

Besluit

We nemen binnen 16 weken een besluit op uw volledig ingestuurde aanvraag.

Bijlagen

Contact

Als u vragen heeft kunt u mailen naar monumenten@hilversum.nl of bellen naar 14035 .