Subsidie Koplopers Programma Aardgasvrije Wijken Noordelijke Meent Hilversum 2022

Deelnemers aan het koploperstraject van project Meent Aardgasvrij kunnen een subsidieaanvraag doen voor het aardgasvrij of aardgasvrij-klaar maken van hun woning.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deelnemers aan het koploperstraject van project Meent Aardgasvrij.

Voorwaarden

Alleen deelnemers aan het koploperstraject van project Meent Aardgasvrij kunnen deze subsidie aanvragen. Zij zijn via mail op de hoogte gesteld van deze subsidie.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vult het Aanvraagformulier Subsidieregeling Koplopers PAW Noordelijke Meent Hilversum 2022 (pdf, 218 kB) in. Sla het formulier op, zodat u een eigen kopie heeft. (Een handtekening kunt u digitaal zetten met de ‘ondertekenen’ functie in het pdf-document, of u kunt het formulier printen, ondertekenen en inscannen.) Vervolgens stuurt u het ingevulde aanvraagformulier, samen met de gevraagde aanvullende informatie en documenten, op naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Meer informatie die u mogelijk nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, vindt u in de Subsidieregeling “Koplopers PAW Noordelijke Meent Hilversum 2022” (pdf, 398 kB).

Wat stuurt u op?

  • Aanvraagformulier Subsidieregeling Koplopers PAW Noordelijke Meent Hilversum 2022 (pdf, 218 kB);
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs);
  • Een jaaroverzicht van het gasverbruik van uw woning;
  • Een kopie van een bankafschrift, waarmee kan worden aangetoond dat de rekening op naam staat van de aanvrager;
  • Opdrachtbevestiging voor uitvoering van de maatregelen naar aanleiding van de offerte door het Energiedienstenbedrijf (EDB);
  • Kopie eigendomsakte woning;

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van de subsidie? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Bijlagen