Subsidie Economie

Organisaties in Hilversum kunnen een programmasubsidie aanvragen. Deze is bedoeld om activiteiten te ondersteunen.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Organisaties in Hilversum die bijdragen aan de economische ambities en doelstellingen zoals genoemd in de Agenda Economie & Media 2020-2021

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

U kunt subsidie aanvragen om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.

Voorwaarden

We beoordelen uw aanvraag aan de doelen genoemd in de Agenda Economie & Media 2020-2021.

Wat stuurt u mee

 • Een activiteitenplan met daarin
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • Een begroting van de kosten voor deze activiteiten en een dekkingsplan.
 • Indien van toepassing bij een per boekjaar verstrekte subsidie: de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.
  • Een jaarverslag en jaarrekening inclusief balans van het voorgaande boekjaar.

Wanneer aanvragen

U kunt een aanvraag uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd indienen.

 Aanvragen subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen voor organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning


Een aanvraag voor een basissubsidie moet uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt worden ingediend.

Indien u zowel een basissubsidie als een programmasubsidie aanvraagt dient u deze tegelijkertijd in te dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden

Besluit

We nemen binnen 13 weken een besluit op uw volledig ingestuurde aanvraag. Indien u een aanvraag voor een basissubsidie hebt ingediend, nemen wij een besluit op uw aanvraag voor 1 december.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14035

Bijlagen