Stimuleringsbudget Buurten

Heeft u een goed idee of plan voor uw Hilversumse buurt? Bijvoorbeeld om te zorgen dat de bewoners elkaar beter kennen of mensen met (nog) meer plezier in hun buurt wonen? Dan kunt u van de gemeente hulp krijgen om dit idee uit te voeren. In de vorm van geld, spullen of tijd (inzet van een ambtenaar).

Aanvraag

Subsidie digitaal aanvragen

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de formele indiening eerst contact op te nemen met de buurtcoördinator voor een intakegesprek. De vragen in het formulier zijn tevens aandachtspunten voor het intakegesprek. De buurtcoördinator kan adviseren over het indienen van een aanvraag of eventueel over alternatieve mogelijkheden. De gemeente is in elk geval geïnteresseerd in uw idee voor de buurt.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de buurtcoördinator bij u in de buurt. De buurtcoördinator kan u adviseren over uw aanvraag en u hierbij helpen. Voor algemene informatie over het stimuleringsbudget kunt u contact opnemen met Alfons Simon: a.simon@hilversum.nl.