Peuteropvang en VVE

Aanvragen subsidie voor houders van voorschoolse voorzieningen met een VVE-registratie.

Voor wie is deze subsidie bedoeld

Subsidie voor houders van voorschoolse voorzieningen met een VVE-registratie.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

Er kan subsidie worden aangevraagd voor deelname van peuters aan peuterspeelzalen die een VVE-programma bieden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een subsidie als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 •     U bent houder van een voorschoolse voorziening met een VVE-registratie die is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang voor de deelname van peuters aan peuteropvang.

Wat stuurt u mee

 • Opgave reële inschatting van het aantal deelnemende (doelgroep)peuters per locatie in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft volgens bijgaand formulier.
 • Opgave reële inschatting van het aantal doelgroeppeuters per peildatum 1 januari
 • Opgave aantal groepen met meer dan 55% unieke doelgroeppeuters. Het percentage wordt gebaseerd op basis van unieke peuters, die in juni van voorgaand jaar staan ingeschreven op de peuteropvanglocatie (te verifiëren via de Peutermonitor)
 • Activiteitenplan: plan waarin in ieder geval beschreven is op welke wijze voldaan wordt aan de kwaliteitseisen uit de beleidsregels
 • Begroting: financieel overzicht van te verwachten kosten en inkomsten
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Een kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag indient.
  • Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.
  • Jaarverslag, jaarrekening en de balans van het voorgaande boekjaar.

Wanneer aanvragen

Uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteiten vraagt u de subsidie aan.

 Aanvragen subsidie (e-Herkenning)

Aanvragen voor organisaties zonder e-Herkenning:

Aanvraag zonder e-Herkenning

Besluit

We nemen een binnen 13 weken een besluit op uw volledig ingediende aanvraag.

Bijlagen

Contact

Mail naar subsidies@hilversum.nl of bel 14035