Lijst maatregelen waarvoor de Duurzaam Wonen Lening mag worden aangevraagd

Op deze lijst vindt u de mogelijkheden waarvoor u de stimuleringslening kan gebruiken zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Verordening Duurzaam Wonen Lening Hilversum

Isolatie

1. Spouwmuurisolatie
2. Binnengevel isolatie
3. Buitengevel isolatie
4. Vloerisolatie
5. Bodemisolatie
6. Kozijnen vervangen
7. Beglazing vervangen
8. Dakisolatie
9. Groen dak

Natuurinclusief bouwen

10. Ecologische quickscan voor particulieren
11. Voorziening gebouwgebonden soorten
12. Ingebouwde nestkasten

Ventilatie

Deze maatregelen uitsluitend in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen:
13. Vervangen ventilatiebox met gelijkstroommotor
14. Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)
15. Decentrale ventilatie met WTW
16. Douchewater WTW

Duurzame opwekking energie

17. Zonnepanelen
18. Zonneboilers

Duurzaam verwarmen en koelen

19. Lage temperatuur verwarming (LTV)
20. Warmtepomp
21. Infraroodverwarming

Overige maatregelen

22. Gasafsluiting
23. Bewezen technologieën op het gebied van besparen van energie, opwekken van duurzame energie en duurzame warmte
24. Kosten ten behoeve van het verkrijgen van de lening:
a. Afsluitkosten
b. Kosten notaris
c. Kosten financieel adviseur

Het college van burgemeester en wethouders kan deze lijst aanvullen of inkorten