Subsidies

Op deze pagina ziet u een overzicht van de subsidies in Hilversum. Voor inwoners en ondernemers. U kunt hier een subsidie aanvragen en opgeven hoe de subsidiegelden zijn uitgegeven.

De gemeente Hilversum verstrekt subsidies voor voorzieningen en activiteiten die helpen om de doelen van de gemeente te bereiken. Deze doelen worden jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting en in beleidskaders.

De regels voor het geven van subsidies kunt u lezen in de Algemene subsidieverordening gemeente Hilversum 2021 (ASV). Lees ook de toelichting. Deze regels van de ASV gelden in principe voor alle subsidies. Ook de regels over subsidie in artikel 4.21 t/m 4.80 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Nadere regels

Voor veel subsidies gelden extra voorwaarden. Die voorwaarden staan in nadere regels. U vindt de nadere regels op de pagina waar u de subsidie kunt aanvragen.

Hoe aanvragen

Organisaties en bedrijven kunnen subsidie aanvragen met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan. U heeft eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig. U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties zoals het UWV en de belastingdienst gebruiken.Nadat u eHerkenning hebt aangevraagd, kan het enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken. Wanneer u een subsidieaanvraag met eHerkenning hebt ingediend, kunt u de voortgang van uw aanvraag zelf bekijken via Mijn Hilversum.
Aanvragen eHerkenning

Kijk bij de betreffende regeling voor meer informatie over het indienen van een aanvraag. Voorlopig blijft het mogelijk om zonder eHerkenning een aanvraag in te dienen.

Aan te vragen subsidies

Hieronder staat een overzicht van de verschillende subsidies waarvoor u een aanvraag kan indienen. U leest ook de voorwaarden en stappen om de aanvraag te doen. De aanvraag gaat meestal digitaal en wij vragen u om bijlagen mee te sturen.  

Subsidie koplopers Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

  • Koploperssubsidie: Als deelnemer aan het koploperstraject van project Meent Aardgasvrij kunt u een subsidie anavragen voor het aardgasvrij maken van uw woning.

Corona en subsidies

Heeft u subsidie aangevraagd voor een activiteit, maar gaat dit door de coronamaatregelen niet of gedeeltelijk door? Het college van B&W heeft besloten met coulance en maatwerk de realisatie van subsidie activiteiten te beoordelen. Dat betekent dat uitstel of aanpassing van activiteiten vaak mogelijk is. Ga voor meer informatie over corona en subsidies naar de landingspagina corona.

Verantwoording

Heeft u een subsidie ontvangen en wilt u deze verantwoorden?
Via onderstaande link geeft u aan hoe de ontvangen subsidie is besteed.

Subsidie verantwoorden

Contact

Heeft u vragen of wilt u advies. Mail naar subsidies@hilversum.nl.