Speelplek Olivier van Noortstraat

Tijdelijke voetbalkooi en naastgelegen speeltuin worden één speelplek

De tijdelijke voetbalkooi en de speeltuin ernaast aan de Olivier van Noortstraat maken plaats voor één speelplek. Inmiddels ligt er een conceptplan voor een groene speelplek met natuurlijke (houten) speeltoestellen.

Achtergrond

Vroeger werd door de jeugd veel gevoetbald op het terrein achter de achtertuinen van woningen aan de Waldecklaan. De bewoners vroegen de gemeente om hier een voetbalkooi te plaatsen, om deze jeugd een voorziening te geven om te voetballen. In 2009 werd de tijdelijke voetbalkooi geplaatst. De kooi grenst alleen zo dicht aan de achtertuinen van een aantal woningen, dat de locatie vanwege de met de kooi samenhangende overlast niet passend is voor een permanente kooi. Om overlast te beperken, werden de voetbalkooi en de speeltuin vanaf 2012 dagelijks geopend en gesloten. In 2015 werd 200 meter verderop een permanente voetbalkooi geplaatst aan de Oude Amersfoortseweg bij OBS ‘De Dubbeldekker’. In 2020 heeft een aantal bewoners een plan gemaakt voor de plek waar nu de voetbalkooi en speeltuin staan. Op basis van dit plan heeft de gemeente een ontwerp gemaakt.

Meest gestelde vragen

Waarom gaat deze voetbalkooi weg?

De voetbalkooi is hier tijdelijk neergezet. Die tijdelijkheid heeft langer geduurd dan wenselijk. De kooi wordt iedere dag geopend en gesloten i.v.m. overlast. Ook is de kooi nu toe aan een opknapbeurt. Het is daarom tijd om hier een mooie wijkvoorziening van te maken in de vorm van een speelplek. Niet alleen de voetbalkooi gaat weg, maar ook het naastgelegen speelterrein wordt aangepakt.

Welke voetbalkooien zijn er in de buurt?

Naast openbare basisschool ‘De Dubbeldekker’ is nog een voetbalkooi. Deze is op loopafstand van de voetbalkooi die nu wordt verwijderd.

Wat komt ervoor in de plaats?

Er is bij de gemeente een bewonersvisie met de titel “Van 80% stoep naar 80% groen” ingediend als idee voor een nieuwe invulling van deze plek. Dit hebben wij opgepakt als buurtinitiatief en aan de hand daarvan is een projectplan en ontwerp gemaakt. Deze wordt tijdens de informatieavond van 11 oktober gepresenteerd.

Welke ruimte is er voor inspraak?

Dat de tijdelijke voetbalkooi verdwijnt staat vast. Dit is aangekondigd in de brief van burgemeester Pieter Broertjes (d.d. 6 juni 2012). Tijdens de informatieavond horen we graag wat u vindt van het projectplan. Via een online poll kunt u aangeven welke combinatie van speeltoestellen uw voorkeur heeft.

Wat wordt er gedaan als er bodemvervuiling wordt gevonden?

We hebben bodemonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de bodem enigszins is vervuild. Die vervuiling wordt gelijktijdig verwijderd met de kooi, naastgelegen speelvoorziening en verharding.

Waar kan ik terecht met vragen?

Stel ze tijdens de informatieavond van 11 oktober bij Heelo (Oosterengweg 44) of mail uw buurtcoördinator Mohamed Amazyan via m.amazyan@hilversum.nl.