Speellocatie Leeghwaterstraat

Herinrichting

Voor de herinrichting naar een meer natuurlijke speelplek zijn eerder plannen van het ontwerpbureau gepresenteerd. Met de suggesties vanuit de omgeving waaronder drie extra parkeerplaatsen is het plan met de initiatiefnemers verder uitgewerkt.

In november 2020 is de uitwerking in All Art gepresenteerd. Via app, formulier en mail is unaniem gekozen voor optie A, de speelcombinatie Oosterpark. Hieronder is een impressie van de gemaakte keuze weergegeven. Daarnaast ontvingen wij van een aantal bewoners tijdens de inloopbijeenkomst en ook later diverse opmerkingen en suggesties op de uitwerking. Hoewel in de uitwerking al vanuit een eerder traject ontvangen reacties zijn meegenomen, zijn de nieuwe opmerkingen en suggesties beoordeeld. Een deel van de opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in de definitieve uitwerking, een aantal ook niet. De tekening met de definitieve uitwerking is onder ‘Bijlage’ geplaatst.

De voorbereiding is in volle gang, dit vraagt echter iets meer tijd. Hierdoor schuift de planning iets op en splitsen wij een aantal werkzaamheden. Waar wij eerder aangaven de sanering voorafgaand aan de herinrichting in maart-april 2020 uit te gaan voeren, worden deze werkzaamheden nu samen in april-mei 2020 uitgevoerd. De beplanting en bomen worden dan in het komende plantseizoen in november 2020 gerealiseerd. 

Bijlage