Permanente Marktanalyse niet-woningen

Het doorgeven van huur en/of verkoopgegevens aan de gemeente Hilversum.

Elke nieuwe eigenaar en/of gebruiker van een pand binnen de gemeente Hilversum krijgt een inlichtingenformulier. Hiermee geeft u ons de huur en/of verkoopgegevens van uw onroerende zaak door.
Dit kan door middel van het digitale inlichtingenformulier. Gaat het om een woning? Kijk dan bij de permanente marktanalyse woningen.

In de Wet WOZ is bepaald dat de gemeente jaarlijks de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Wij zijn verplicht gegevens van permanente marktinformatie te verzamelen. Courante Niet-woningen (bedrijven, winkels, kantoren, horeca) worden doorgaans getaxeerd op basis van een gekapitaliseerde huurwaarde. Daarom vragen wij eigenaren en gebruikers naar de huurprijzen en voorwaarden, maar ook naar de omstandigheden van de aankoop.

Wij zijn verplicht volgens bepaalde wet- en regelgeving te werken. Alle door u verstrekte informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Dit houdt ook in dat u als belastingplichtige verplicht bent de gevraagde informatie aan de gemeente te verstrekken op basis van Artikel 47 Algemene Wet Rijksbelastingen.
Als u vragen heeft kunt u bellen met het Team Gegevenshuis op telefoonnummer 035 – 629 2146 of mailen naar pma@hilversum.nl.