Hilversum vangt Oekraïense vluchtelingen op

Op maandag 7 maart 2022 hebben de 25 veiligheidsregio’s opdracht gekregen van het Rijk om per direct de opvang voor 50.000 Oekraïense vluchtelingen te organiseren en uit te voeren. Dat betekent voor de regio Gooi en Vechtstreek opvang van 2.000 vluchtelingen.

Gemeente Hilversum levert vanaf die datum een bijdrage aan de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen, zoals het Rijk heeft opgedragen. We vangen inmiddels zo’n 300 Oekraïense vluchtelingen op in de noodopvanglocatie aan de Heuvellaan 50. Dit voormalig VARApand is ingericht voor één jaar.

De situatie in Oekraïne is nog onzeker. Dagelijks komen er nog steeds veel vluchtelingen uit de Oekraïne. De verwachting is dat 50.000 plaatsen in Nederland niet voldoende is. Daarom zijn er in onze regio meer locaties nodig om deze mensen op te vangen, ook voor de middellange termijn. Het college heeft op 26 april ingestemd met het huren van het kantoorpand aan Thebe 22 voor een periode van vijf jaar.

De ruimtes in dit voormalige Rabobankpand worden in de komende maanden aangepast, zodat Oekraïense vluchtelingen hier voor langere periode kunnen wonen en weer zelfredzaam kunnen zijn. Het aantal mensen dat hier onderdak krijgt, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de indeling van het pand. Als tijdens de looptijd van het contract huisvesting van vluchtelingen niet meer nodig is, kan het pand voor andere functies worden gebruikt.

Op de begane grond van het Thebepand gaat de Taalschool primair onderwijs geven aan Oekraïense kinderen. Op die manier kunnen zij verder bouwen aan hun toekomst. 

Information in English, Ukrainian and Russian / Інформація англійською, українською та російською мовами / Информация на английском, украинском и русском языках .

Oekraïense vluchtelingen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Zelf hulp aanbieden

Registratie Oekraïense vluchtelingen

Leefgeld

Derdelanders met een andere nationaliteit dan de Oekraïense

Algemene informatie

Waarom vangt Hilversum Oekraïense vluchtelingen op?  

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio. 

Hoeveel vluchtelingen gaat Hilversum opvangen?  

De Rijksoverheid verwacht ongeveer 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom heeft de Rijksoverheid alle 25 veiligheidsregio's van Nederland opdracht gegeven om elk 2000 vluchtelingen op te vangen, waarvan 1000 vluchtelingen zo snel mogelijk. Hilversum is onderdeel van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Er zijn al bijna 1000 plekken in de regio gevonden. Het is nog niet bekend hoeveel van de 2000 vluchtelingen in Hilversum worden opgevangen.  

Waar worden Oekraïeners opgevangen in Hilversum?

Zij worden opgevangen in:

 • Noodopvanglocatie Heuvellaan
 • Hilversum City Apartments
 • Hotel Ravel
 • Hotel Lapershoek
 • Villa Johanna
 • Particuliere opvang ((vakantie)woning of gastgezin)

De meeste vluchtelingen worden momenteel opgevangen in de tijdelijke noodopvanglocatie aan de Heuvellaan. Het is de bedoeling dat vluchtelingen doorstromen naar plekken waar ze langer kunnen blijven. De zoektocht naar deze plekken is in volle gang. Het Thebepand wordt ingericht als opvanglocatie voor de middellange termijn ingericht. 

Waarom worden Oekraïense vluchtelingen niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?  

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland willen blijven en wachten op goedkeuring van hun asielverzoek (asielprocedure) en een woning. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen binnen de Europese Unie reizen zonder visum (dit is een soort toegangsbewijs voor een bepaald land). Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn, omdat ze al recht hebben op verblijf in Nederland. Daarom hoeven mensen uit Oekraïne voorlopig niet naar een asielzoekerscentrum. Zij gaan naar opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Opvanglocaties zijn de plekken waar de vluchtelingen (tijdelijk) kunnen wonen.
Als Oekraïners in Nederland willen blijven, vragen zij asiel aan en komen zij wel in asielzoekerscentra terecht. 

Hoelang blijven de Oekraïners hier?  

Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij blijven in Nederland zolang het niet veilig is om terug te gaan. Zij kunnen hier 90 dagen verblijven. Die periode wordt verlengd waar nodig. De situatie in Oekraïne is nog onzeker. Daardoor is het nog niet duidelijk hoe lang ze hier gaan verblijven.

Waar kan ik terecht als ik mij zorgen maak over de oorlog?  

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. Vragen over de situatie in Oost-Europa en eventuele gevolgen voor de veiligheid in Nederland vindt u op de bij de meest gestelde vragen van de Rijksoverheid.

Op crisis.nl vindt u meer informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een crisis.

Via het gratis telefoonnummer (088) 07 67 000 van de luisterlijn kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht voor een luisterend oor en ondersteuning.

Wat doen andere gemeenten?  

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet zorgen voor 2.000 opvangplekken. Gemeenten in een veiligheidsregio moeten een bijdrage leveren aan deze opvang door opvanglocaties beschikbaar te stellen.

Mag ik zomaar vluchtelingen in huis nemen?  

Ja, dat mag. U kunt uw logeerplek aanmelden via takecarebnb.org. Deze organisatie werkt samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Ja, er zijn 2 plekken waar Oekraïense kinderen les kunnen krijgen:

 • Kinderen 5 - 12 jaar: Gastgezinnen of ouders van kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen contact opnemen met de Taalschool in Hilversum via info@stiphilversum.nl of bellen met 035-2067010. De Taalschool is gevestigd aan de Jan Blankenlaan 8 in Hilversum. 
 • Kinderen 12 jaar en ouder: Gastgezinnen of ouders van kinderen van 12 jaar en ouder kunnen contact opnemen met de Internationale Schakelklas Laren via isk-info@gsf.nl t.a.v. Ruth Brandon of bellen met 06 41 30 18 60. 

Heeft het bieden van opvang gevolgen voor mijn toeslagen / gemeentelijke belastingen? 

Voor nu hoeft u zich geen zorgen te maken over gevolgen voor uw toeslagen of belastingen. Opvang voor lange tijd van Oekraïense vluchtelingen kan wel gevolgen hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.  

Krijg ik een financiële tegemoetkoming als ik vluchtelingen in huis neem? 

Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen is een vrijwillige keuze. Daarom wordt er geen bedrag uitgekeerd aan de gastgezinnen die onderdak bieden. Vluchtelingen die op een particulier adres onderdak krijgen, kunnen samen met het gastgezin afspraken maken over een bijdrage in de kosten. Vluchtelingen kunnen hiervoor een deel van het leefgeld gebruiken. Het is voor een vluchteling niet verplicht om een bijdrage te geven.

Mag ik mijn vakantiehuisje aanbieden aan vluchtelingen? 

Kijk op de website van de gemeente waar uw vakantiehuis staat wat hiervoor de regels zijn.  

Wat kan ik zelf doen om vluchtelingen te helpen?  

De gemeente werkt samen met hilversummers.nl om vrijwilligerswerk te coördineren, spullen en initiatieven (zoals kindjes meenemen naar een sportclub als je er toch heen rijdt) te organiseren. Aanmelden kan via hilversummers.nl/oekraine.

 • Logeerplek aanbieden via takecarebnb.org.
 • Aanmelden als vrijwilliger via hilversummers.nl.
 • Geld storten (doneren) via Giro555. Giro555 is een actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne.

Wat kan ik doen om huisdieren van vluchtelingen te helpen?

Kan ik Oekraïners in dienst nemen?

Oekraïners die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie mogen vanaf 1 april 2022 in Nederland werken in loondienst. Om te kunnen werken hebben vluchtelingen uit Oekraïne een BSN (Burgerservicenummer) nodig. 

De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig, wel is hij of zij verplicht een melding te maken bij het UWV. Meer informatie is te vinden op de pagina van het uwv: Werk.nl. UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen.Informatie over hun rechten en plichten is te vinden op deze websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente Hilversum?

Voor vragen en verzoeken over het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen kunt u mailen naar oekraine@hilversum.nl. Vermeld hierin de namen, verblijfadressen, telefoonnummers, en e-mailadressen van de personen die zich willen inschrijven (registreren). 

Waarom moeten Oekraïeners zich inschrijven bij de gemeente?

Oekraïners mogen hier zonder visum 90 dagen blijven. Dit kan verlengd worden tot 180 dagen. Om een bankrekening te openen of om in te schrijven op een school is een Burgerservicenummer (BSN-nummer) nodig. Om een BSN-nummer te krijgen moet de Oekraïnse vluchteling zich inschrijven bij de gemeente. Dit heet inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). De belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden automatisch op de hoogte gesteld van de inschrijving. Vluchtelingen ontvangen alleen leefgeld als zij ingeschreven staan bij de gemeente. Daarom is het belangrijk dat vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, zich zo snel mogelijk inschrijven.

Ontvangen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

De overheid heeft vastgesteld dat elke Oekraïense vluchteling per 1 april 2022 leefgeld ontvangt van de gemeente waar deze verblijft. Leefgeld is voor maaltijden en persoonlijke uitgaven, zoals sport en openbaar vervoer.

Het leefgeld vervalt als iemand weer vertrekt uit de gemeente of als iemand betaald werk gaat doen. Daarvan moet melding worden gemaakt bij de gemeente. Dat kan via leefgeld@hilversum.nl.

Hoeveel leefgeld krijgt een Oekraïense vluchteling?

Het bedrag dat een vluchteling krijgt, hangt af van de leeftijd en of deze in een gemeentelijke opvang of in een gastgezin verblijft. In de tabel ziet u de bedragen per maand:

Soort opvang

Maaltijden
 

Persoonlijke uitgaven
 

Extra bedrag bij opvang in gastgezin

Totaal
per maand

Bij gemeente met maaltijden

€ 0

€ 55

€ 0

€ 55

Bij gemeente zonder maaltijden

€ 205

€ 55

€ 0

€ 260

Bij gastgezin (18 jaar en ouder)

€ 205

€ 55

€ 215

€ 475

Bij gastgezin (jonger dan 18 jaar)

€ 205

€ 55

€ 55

€ 315


Een Oekraïense vluchteling die in een gastgezin verblijft, kan het extra bedrag ook gebruiken om het gastgezin een bijdrage te geven voor de kosten die zij maken. Maar dit is niet verplicht.

Hoe wordt het leefgeld uitbetaald?

De gemeente Hilversum betaalt het leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen die (tijdelijk) in Hilversum verblijven en in Hilversum staan ingeschreven. Om in te schrijven, kan een afspraak worden gemaakt worden bij de gemeente. Zodra de Oekraïense vluchteling staat ingeschreven, ontvangt deze ook een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig voor het openen van een bankrekeningnummer waarop het leefgeld kan worden uitbetaald.

De uitbetaling is op vaste momenten per maand. Het eerstvolgende moment is op 31 mei, 1 en 2 juni.

 • Verblijft de Oekraïense vluchteling in een gemeentelijke opvang? Dan ontvangt hij of zij op deze locatie een uitnodiging met daarin de datum en het tijdstip voor de uitbetaling van het leefgeld.
 • Verblijft de Oekraïense vluchteling in een gastgezin? Dan maakt hij of zij een afspraak voor de uitbetaling van het leefgeld via www.hilversum.nl/afspraakmakensociaalplein en maakt vervolgens de keuze: living allowance.

U neemt voor de uitbetaling het volgende mee:

 • Paspoort (van alle gezinsleden die in Nederland verblijven en leefgeld ontvangen: de aanvrager zelf, de partner en de kind(eren)).
 • Burgerservicenummer , zodat duidelijk is dat de Oekraïense vluchtelingen bij de gemeente Hillversum staan ingeschreven. (van alle gezinsleden die in Nederland verblijven en leefgeld ontvangen: de aanvrager zelf, de partner en de kind(eren)).
 • Bankpas van het rekeningnummer waarop het leefgeld kan worden uitbetaald.

Wat zijn de regels voor derdelanders met een andere nationaliteit dan de Oekraïense?

Derdelanders met een andere nationaliteit dan de Oekraïense, die op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of gelijkwaardige nationale bescherming genoten vallen ook onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Onder deze groep vallen ook mensen die op 23 februari 2022 een (andere) geldige Oekraïense verbijfsvergunning hadden. Er wordt aldus géén onderscheid gemaakt naar de aard van het verblijfsrecht.

Derdelanders die in Oekraïne verbleven zonder verblijfsvergunning, omdat ze zich nog in een procedure bevonden, vallen niet onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Dit zou betekenen dat deze personen een andere verblijfsaanvraag zouden moeten indienen in Nederland.

In het geval er gegronde redenen zijn om in het land van herkomst het slachtoffer te worden van vervolging of van willekeurig geweld door een gewapend conflict, kan een asielaanvraag worden ingediend. Mensen die in Nederland asiel aanvragen, hebben recht op een procedure en opvang in Nederland.

Ik heb contact met Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland willen komen. Mag ik die ophalen?  

Oekraïners kunnen, zonder visum, 90 dagen vrij reizen binnen de Europese Unie met een biometrisch paspoort (een paspoort waarin een (onzichtbare) chip zit, waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen). Reizen naar Nederland en hulp daarbij is dus mogelijk.  

Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden kunnen hier een belangrijke rol in spelen zoals bijvoorbeeld familie of vrienden in Europa. De gemeente kan hier geen advies in geven. Meer informatie vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland?

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen in Nederland werken. Vanaf 1 april 2022 geldt er voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV. Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

Hoeveel Oekraïeners zijn er op de vlucht?  

Op UNHCR.org staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen.  

Landelijke informatie

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne, antwoorden op veelgestelde vragen en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op Rijksoverheid.nl

Heeft u andere vragen? 

Voor andere vragen over de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u contact opnemen met Coordinatiepunt Oekraïne via oekraine@hilversum.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Algemene informatie voor Oekraïners