Mobiliteitsvisie 2040

Hilversum moet bereikbaar en leefbaar blijven. Ook in de toekomst. De gemeente legt de ideeën hiervoor vast in een plan: de Mobiliteitsvisie 2040. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere partijen in Hilversum. In meerdere gesprekken en (digitale) bijeenkomsten hebben we gehoord hoe zij willen dat verkeer, vervoer en bereikbaarheid er in het Hilversum van 2040 uitzien. En welke invloed dat heeft op de bereikbaarheid in de stad. Met deze visie bereiden we Hilversum voor op de toekomst.

Hilversum moet bereikbaar en leefbaar blijven. Ook in de toekomst. Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft de ideeën hiervoor vastgelegd in een plan: de Mobiliteitsvisie 2040.

Gaan we nieuwe wegen en snelle fietsroutes aanleggen? Vinden we nieuwe technieken of andere vormen van vervoer? Willen we Hilversum zo schoon, groen en duurzaam mogelijk maken?

Voorkeursscenario - Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit

Wethouder Annette Wolthers heeft samen met een team van experts gekeken wat het beste bij Hilversum past. Dat doet de gemeente natuurlijk niet alleen. Daarom is de mening gevraagd van inwoners, bedrijven, overheden en andere betrokken partijen. In totaal hebben maar liefst 2.172 mensen de moeite genomen om hun wensen en ideeën met ons te delen. Daar is het zogenoemde voorkeursscenario uit ontstaan. Dit is de basis voor de Mobiliteitsvisie 2040 van Hilversum.

Duurzaamheid, groen en vernieuwing zijn de sleutelwoorden van het voorkeursscenario. Hierin blijft Hilversum een prettige stad om in te wonen, te leven, te werken en om te bezoeken. De omgeving is nog steeds aangenaam en groen. Het ‘dorpse’ karakter van Hilversum blijft behouden. Hoe we dat voor ons zien, staat in het einddocument Mobiliteitsvisie 2040. Klik hier om 'het scenario van Hilversum' te lezen.

Gesprekken over mobiliteit

De mensen met wie we hebben gesproken over mobiliteit in Hilversum, zijn heel verschillend. We spraken niet alleen met inwoners, ondernemers en andere overheden, maar ook met scholen, scholieren en studenten, belangenverenigingen, hulpdiensten, wijk- en buurtverenigingen en (goederen)vervoerders. Hun meningen en ideeën zijn op verschillende manieren verzameld:

  • Hilversummers konden in de periode van 20 augustus tot 23 september 2020 een online vragenlijst beantwoorden. Deze enquête is door 1802 mensen ingevuld. De antwoorden hebben we verwerkt in een rapport.
  • Vervolgens hebben we met twee focusgroepen – met daarin Hilversummers uit verschillende wijken – openhartig verder gepraat over hun wensen en ideeën voor verkeer en vervoer in de toekomst.
  • Verspreid over 38 Zoom-bijeenkomsten hebben we met ruim tweehonderd mensen gesproken.
  • Met 154 mensen hebben we telefonisch gesproken over hun wensen en ideeën.

De weg van de Mobiliteitsvisie

Het einddocument van de Mobiliteitsvisie 2040 is op 9, 16 en 23 maart 2021 gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Begin april 2021 is het de beurt aan de raadscommissie. Op 21 april 2021 bespreekt de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie 2040. Nieuwsgierig naar het einddocument Mobiliteitsvisie 2040? Klik dan hier.