Mobiliteitsvisie 2040

Hoe wilt u zich in de toekomst in eigen stad verplaatsen? Welke behoeften heeft u ten aanzien van vervoer en bereikbaarheid? De mobiliteitsvisie 2040 is een inspirerend beeld van verkeer en vervoer van de toekomst over een langere periode; bereikbaarheid en leefbaarheid in Hilversum in 2040. Ook met deze visie bereiden we Hilversum voor op de toekomst.

Samen

Samen met inwoners, belanghebbenden, overheden en het bedrijfsleven bouwt Hilversum verder aan een gemeenschappelijke mobiliteitsvisie 2040 en zoeken we naar vernieuwende mobiliteitsoplossingen. Gaan we nieuwe wegen en snelle fietsroutes aanleggen? Of gaan we naar nieuwe technologieën of andere vormen van vervoer? Gaan we Hilversum zo schoon, groen en duurzaam mogelijk maken? Om alle meningen en ideeën te verzamelen worden verschillende middelen ingezet. Een enquête onder Hilversummers heeft plaatsgevonden in de periode van 20 augustus tot 23 september 2020. U kunt het rapport met de uitslag op deze pagina, onder het kopje 'Meer informatie', downloaden. Met een focusgroep, die uit deelnemers uit verschillende wijken en buurten bestaat, gaan wij in  november en december 2020 nog dieper in op de onderwerpen en meningen. Ook wordt er in deze periode met professionele belanghebbenden binnen Hilversum gesproken, één op één en in groepen. Wilt u ook een bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een email naar mobiliteit@hilversum.nl

Verschillende denkrichtingen

Door opzoek te gaan naar de mobiliteitsvisie 2040 komen wij met z’n allen vraagstukken tegen en staan we voor keuzes. Door het verzamelen van denkbeelden en doordat wij met elkaar het gesprek aangaan, zijn er verschillende ‘denkrichtingen ’ ontstaan.

  • “Binnen Hilversum gebeurt het”: wonen en werken trekt naar elkaar toe
  • “Hilversum wordt schoner”: duurzaamheid staat bovenaan
  • “Hilversum verbindt het”: wegen zijn nodig voor alle fietsen, steps, wandelaars en auto’s
  • “Hilversum hightech”: de toekomst is technologie
  • “Hilversum zegt het zelf”: wij horen graag wat u vindt dat Hilversum nodig heeft!
Planning
  • Oktober 2020 -  januari 2021:  Mobiliteitsvisie 2040 participatiebijeenkomsten belanghebbenden
  • 9/16 maart 2021:  Mobiliteitsvisie 2040 in het college van B en W
  • 14 april 2021: Mobiliteitsvisie 2040 in de commissie
  • 21 april  2021: Mobiliteitsvisie 2040  in de gemeenteraad

Meer informatie