Mobilteitsvisie 2040

Hilversum moet bereikbaar en leefbaar blijven. Ook in de toekomst. Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft de ideeën hiervoor vastgelegd in een plan: de Mobiliteitsvisie 2040. We zijn in september 2021 gestart aan de verdere uitwerking van dit plan. Voor meer informatie over de mobiliteitsvisie 2040 en het uitvoeringsprogramma mobiliteit verwijzen wij u naar het platform voor projecten, programma's en visies: BouwenaanHilversum.