Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Minister Slob uitgenodigd voor werkbezoek

Vandaag ondertekenden wethouder Annette Wolthers en de schoolbesturen een brief aan minister Arie Slob. De minister wordt uitgenodigd voor bezoek aan Hilversum. Zo kunnen we laten zien welke uitdagingen we hebben op het gebied van onderwijshuisvesting in monumenten en duurzaamheid. Onderstaand leest u de inhoud van de brief.

 

 

 

gemeente hilversum
postbus 9900
1201 gm hilversum

bezoekadres:
raadhuis
Dudokpark 1
Telefoonnummer 14035
www.hilversum.nl

 

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer drs. A Slob
Postbus  16375

2500 BJ  Den Haag

 

DATUM

 

ONS KENMERK

Zaaknummer 517908

uw brief van

 

uw kenmerk

 

BSN

 

BIJLAGEN

1

BETREFT

Uitnodiging voor bijeenkomst over duurzame-, frisse- en monumentale schoolgebouwen.

 

 

Excellentie, Geachte heer Slob,

 

Dit jaar heeft uw ministerie onderzoek gefinancierd naar een wijziging van het onderwijshuisvestingsstelsel. Als wethouder en schoolbesturen van de Gemeente Hilversum zien wij veel toegevoegde waarde in de voorstellen die hieruit zijn voortgekomen. Wij hebben gezamenlijk besloten om nu al in lijn met deze ontwikkelingen te gaan werken.

 

Duidelijk is dat er grote uitdagingen voor ons liggen, als wij kwalitatief goed onderwijs willen blijven bieden en tegelijkertijd aan onze klimaatdoelstellingen willen werken. Wij nodigen u uit voor een werkbezoek aan de gemeente Hilversum, om uw ministerie een goed beeld te geven dat kan helpen bij de voorbereiding van de nieuwe wetgeving.

 

Hilversum heeft een breed onderwijsaanbod en het gaat goed met onze scholen. Bovendien hebben we vele prachtige schoolgebouwen: er wordt onderwijs gegeven in maar liefst 8 rijksmonumenten en 12 gemeentelijke monumenten. Bijgevoegde publicatie “Onderwijs in Hilversum” geeft daarvan een prachtig beeld. Via ons programma EcoSchools werken teams op scholen met leerlingen aan het verduurzamen van hun school en omgeving. Dit laten we aan u zien. Het verduurzamen en fris maken van een monumentaal pand is echter een aanzienlijke uitdaging, zeker binnen de beschikbare middelen. Het wetsvoorstel waarin renovatie een alternatief wordt voor vervangende nieuwbouw, zal voor monumentale panden extra problemen opleveren. Binnen de wijken waar de monumentale scholen staan, is geen ruimte om vervangende nieuwbouw te realiseren. Renovatie is hier dus de enige mogelijkheid.

 

Dit jaar zullen wij als gemeente en schoolbesturen samen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen. In dit IHP spreken we onder meer af wat onze ambities zijn op het gebied van duurzaamheid en frisse scholen, en hoe we die gaan bereiken. Juist omdat we zo veel oude en monumentale schoolgebouwen hebben, is dit een grote uitdaging. Wij willen er echter alles aan doen om leerlingen een gezond leerklimaat te bieden en om onze gebouwen te verduurzamen. Daar roepen wij uw hulp bij in.

 

Graag nodigen wij u uit om Hilversum te bezoeken en om met ons in gesprek te gaan over het onderwijs in Hilversum en de uitdagingen die voor ons liggen. Zowel bestuurders, medewerkers en leerlingen van scholen zullen hierbij aanwezig zijn en de bijeenkomst zal worden gehouden in één van onze prachtige monumentale schoolgebouwen.

 

Hopende op een positieve reactie, hoogachtend,

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Hilversum,

 

 

Mevrouw A.J. Wolthers, wethouder onderwijs

 

 

Namens de schoolbesturen:

 

Stichting Cordeo                                                        Erik Verbeek

 

 

Stichting J.H. Donnerschool                                       Jan Hofman

 

 

Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum                       Geert Looyschelder

 

 

Stichting Elan                                                             Ada Fischer

 

 

Gooise Scholen Federatie                                           Tijmen Smit

 

 

CVO ’t Gooi                                                              Nol van Beurden

 

 

Godelinde Schoolvereniging                                      André Sijtsma

 

 

Stichting Noor                                                            Menno de Jong

 

 

Alberdingk Thijm Scholen                                         Saskia Makker

 

 

Stichting Proceon                                                       Marieke Doddema

 

 

Stichting Mozarthof                                                   Ed Knies