Mandaatbesluit

Bevoegdheden

Het Mandaatbesluit 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • het besluit zelf, waarin onder meer de voorwaarden en grenzen van mandaatverlening worden geregeld en hoe in mandaat genomen besluiten worden ondertekend.
  • een bevoegdhedenregister waarin alle gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen. Het bevoegdhedenregister is onderverdeeld in een hoofdstuk algemene bevoegdheden en hoofdstukken per afdeling. In de hoofdstukken per afdeling kunnen ook bevoegdheden zijn verleend aan functionarissen binnen andere afdelingen.

Mandaatbesluit

Tussentijdse mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten

Nog niet verwerkt in het bevoegdhedenregister

Mandaten aan niet-ondergeschikten

Mandaten Belastingen

Regeling budgethouderschap