Mandaatbesluit

Bevoegdheden

Het Mandaatbesluit bestaat uit de volgende onderdelen:
  • het besluit zelf, waarin onder meer de voorwaarden en grenzen van Mandaatverlening worden geregeld en hoe in Mandaat genomen besluiten worden ondertekend.
  • een bevoegdhedenregister waarin alle gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen. Het bevoegdhedenregister is onderverdeeld in een hoofdstuk algemene bevoegdheden en hoofdstukken per afdeling. In de hoofdstukken per afdeling kunnen ook bevoegdheden zijn verleend aan functionarissen binnen andere afdelingen.

Mandaatbesluit

Tussentijdse Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten

Momenteel geen gegevens.

Mandaten aan niet-ondergeschikten

Mandaten belastingen

Regeling budgethouderschap