Jezelf zijn in Hilversum

Iedereen mag zijn wie je wilt en houden van wie je wilt. Iedereen moet zich thuis voelen in onze stad.

De gemeente ondersteunt de LHBTI gemeenschap en is sinds 2017 officieel een regenbooggemeente. Sinds januari 2019 heeft de gemeente ook een LHBTI beleidsplan (pdf, 680 kB)

Ontmoeten, Sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid

Het beleidsplan is samengesteld samen met ambassadeurs uit de Hilversumse LHBTI gemeenschap en benoemt vijf speerpunten: ontmoeten, sociale acceptatie, zichtbaarheid, veiligheid en voorbeeldfunctie.

Aan een aantal acties wordt al gewerkt, zoals een inlooppunt in een buurthuis de Geus, gezamenlijke activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast bevat het plan veel nieuwe zaken zoals het op jongeren gerichte activiteiten en voorlichting, maar is er ook nagedacht over  oudere LHBTI’ers.

Er is extra aandacht voor de veiligheid in de horeca en een veilig straatcultuur.

De zichtbaarheid wil de werkgroep in de praktijk brengen door het organiseren van een jaarlijks event, maar ook door bijvoorbeeld het plaatsen van een zitbank in regenboogkleuren in het centrum van de stad.

De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen als werkgever en als dienstverlenende organisatie.

De werkgroep LHBTI+

Het beleidsplan is samen met de werkgroep LHBTI+  tot stand gekomen. De werkgroep roept Hilversumse inwoners met een LHBTI achtergrond  op actief deel te nemen in de werkgroep en ambassadeur te worden van de LHBTI gemeenschap. Geïnteresseerden kunnen zich melden via inclusief@hilversum.nl

Discriminatie

Heeft u te maken met discriminatie omdat u behoort tot de LHBTI-doelgroep? Bij Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek kunt u een melding doen van discriminatie. Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek registreert uw melding en neemt hem (in overleg met u) in behandeling. Zo kunnen er bijvoorbeeld gesprekken volgen, een bemiddeling gedaan worden of andere juridische stappen worden genomen. Meer informatie vindt u op de www.meldpuntdiscriminatieGV.nl

Bijlage

Flyer (pdf, 680 kB)