Stationsgebied, de nieuwe welkome entree voor heel Hilversum

Zeven vragen

Hilversum bouwt op tal van plekken letterlijk aan de toekomst. In het zuidoosten van Hilversum verrijst de nieuwe wijk Anna’s Hoeve. Het Arenapark in Hilversum-Zuid gaat op de schop om er richting 2035 een toekomstbestendig bedrijvenpark, inclusief ruimte voor woningen en sportvoorzieningen, van te maken. En op tal van plekken in de stad worden leegstaande kantoren/bedrijfsruimtes verbouwd tot woningen. Eén van de meest ambitieuze projecten is wel de verbouwing van het stationsgebied. Dit gebied gaat totaal op de schop. Het wordt omgevormd tot een welkome toegangspoort voor heel Hilversum, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Arno Scheepers, projectwethouder stationsgebied: “Ik kan niet wachten tot het af is.”

1 Waarom gaat het huidige stationsgebied op de schop?

“Het stationsgebied zoals we dat nu kennen is al jarenlang een onaantrekkelijk gebied. Het Stationsplein als hart van dat gebied is een rommelig geheel. Het heeft een betonnen kille uitstraling en er is amper groen. Het stationsgebied mist ook een logische aansluiting met het centrum van Hilversum. Reizigers die nu aankomen op Hilversum, hebben geen idee aan welke kant het centrum ligt. Dat komt omdat het spoor eind negentiende eeuw, toen Hilversum werd aangesloten op het spoornetwerk, aan de rand van het bebouwde deel van Hilversum werd aangelegd. De aanleg van de Schapenkamp, de weg tussen het station en het centrum, in de jaren 70 maakte die barrière alleen maar groter. Al met al reden voor de politiek om in 2016 te besluiten het stationsgebied drastisch aan te pakken.”

2 Heeft dat besluit al geleid tot een concreet plan?

“De afgelopen jaren zijn in eerste instantie gebruikt om heel zorgvuldig met burgers en tal van organisaties na te denken hoe het nieuwe stationsgebied eruit moet gaan zien. Het resultaat is een totaal vernieuwd stationsgebied. Het hart wordt gevormd door een vernieuwd Stationsplein met woningen, kantoren, winkels, horeca en een nieuw busstation. Het wordt een plein waar het fijn is om te zijn. Er komt veel groen en waterpartijen. Dat nodigt uit om er met vrienden een terrasje te pikken, een boek te lezen of er gewoon even op een bankje te ontspannen.”

3 Wordt een betere aansluiting met het centrum ook aangepakt?

“De nieuwe structuur van het Stationsplein wordt zo ontworpen dat deze op een natuurlijke wijze aansluit op de straten naar het centrum, zowel naar de Groest als naar de Markt. Daardoor wordt het stationsgebied eigenlijk een nieuw stuk centrum.”

4 En het stationsgebouw zelf?

“Het huidige stationsgebouw is gebouwd in 1992 en bouwkundig nog in prima staat. In de basis blijft dat dus bestaan. Wel gaan we samen met de NS en ProRail onderzoeken of we het gebouw ruimer en mooier kunnen maken en de passage onder het station aangenamer. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling voor 5500 fietsen onder het Stationsplein, waardoor straks alle(brom)fietsen uit het straatbeeld zijn verdwenen. Die stalling moet rechtstreeks vanuit het station bereikt kunnen worden.”

5 Wordt de oostkant van het station ook meegenomen in de plannen?

“Jazeker. Het stationsgebouw zelf krijgt, net als aan de centrumkant, een volwaardige entree aan de Oosterspoorplein-zijde. En aan de oostzijde komt ook een fietsenstaling, hier voor zo’n 1500 (brom)fietsen. Ook zetten we in op een betere verbinding tussen Oost en het Centrum. Onder meer de beide toegangen tot de bestaande fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor worden verbeterd. De wijk rondom het Oosterspoorplein ondergaat op termijn ook een metamorfose. Dat is een apart project waar de inwoners uit Hilversum-Oost nauw bij zijn betrokken.”

6 Heel veel plannen, maar er is nog geen enkele bouwactiviteit te zien?

“Dit project is er één van lange adem. De afgelopen jaren zijn alle ideeën van bewoners en professionele partijen uitgebreid besproken en zorgvuldig samengebracht in een Stedenbouwkundig plan Stationsgebied. Met daarbij ook nog een beeldkwaliteitsplan die de uitgangspunten voor de architectuur en de openbare ruimte beschrijft. Pas heel recent, in oktober 2020, ging de gemeenteraad akkoord met het bijbehorende bestemmingsplan. Nu kunnen we echt gaan starten met de voorbereidingen voor de bouw. Dat zal in fases gebeuren. Ik hoop dat er over een jaar of tien een onherkenbaar nieuw stuk Hilversum is gerealiseerd.”

7 Staat hier een trotse projectwethouder Stationsgebied?

Absoluut. Dit gebied gaat voor zeker de komende 50 jaar het gezicht van Hilversum vormen. Dat kost natuurlijk heel veel geld. Het is een historische stap dat de Hilversumse politiek uiteindelijk heeft ingestemd met dit plan. Daar ben ik trots op. Zoals ik ook trots ben op al die inwoners en partijen die hebben meegedacht over de plannen. Ik verheug me nu al op het moment dat ons nieuwe stationsgebied af is.”
Stationsgebied, de nieuwe welkome entree voor heel Hilversum

Tijdelijke invulling Stationsplein

De feitelijk start van de herinrichting van het Stationsgebied zal niet eerder dan medio 2022 beginnen. Om te voorkomen dat het stationsplein tot die tijd een kale bouwlocatie zou blijven, is er een tijdelijke invulling voor het plein gerealiseerd. Aan de ene kant is op de plek van het gesloopte GAK-gebouw een grote fietsenstalling gemaakt die uiteindelijk ondergronds gaat. Aan de andere kant heeft Hilversum Marketing samen de gemeente op het lege grasveldje het project De Kwekerij bedacht en neergezet.

Omgevingsvisie: Hilversum in 2040

Niet alleen nu wordt volop in Hilversum gebouwd, waardoor inwoners er prettig kunnen wonen, werken en leven. Er wordt ook al nagedacht over hoe Hilversum er over pakweg 20 jaar moet uitzien. Want steeds meer mensen weten Hilversum te vinden waardoor het alsmaar drukker wordt. Om de fijne woon- , werk- en leefomgeving ook voor de toekomst te behouden, moeten er keuzes worden gemaakt voor en door Hilversum. Keuzes over belangrijke thema’s als wonen, werken, bereikbaarheid, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. Hilversum gaat in 2021 in gesprek met haar inwoners over deze onderwerpen. De uitkomst wordt vastgelegd in een omgevingsvisie waarin staat beschreven welke kant we de komende 20 jaar met Hilversum op willen. Meer informatie over de omgevingsvisie en de totstandkoming ervan is te vinden op de hilversum.nl/omgevingsvisie