“Met hulp van de inwoners kunnen we meer doen aan veiligheid”

“Mijn belangrijkste boodschap aan nieuwe inwoners van Hilversum: als je iets ziet of hoort wat niet pluis is, meld het!” Burgemeester Pieter Broertjes kan niet genoeg benadrukken dat óók de ogen en oren in de Hilversumse straat- en buurtgemeenschappen nodig zijn als het gaat om veiligheid en openbare orde.

In 2011 werd hij zelf zo’n nieuwe Hilversummer, na zijn benoeming tot burgervader. Hoe was zijn eigen veiligheidsgevoel destijds? “Nou, zeker in het uitgaansleven stond Hilversum er niet echt goed op. Er was allerlei gedoe op de Groest, waar mensen zich onveilig voelden. Ik ben toen wat uitstapjes gaan maken naar andere steden en wat mij opviel, was dat Hilversum geen cameratoezicht had in het centrum. Dat is toen vrij snel ingevoerd. Die camera’s zijn niet zaligmakend, maar in het hele pakket van maatregelen om het horecagebied veilig te houden, zijn ze wel een noodzakelijke schakel. Dat is ook wel gebleken. (Lachend) Je bent natuurlijk altijd zo goed als je laatste avond, maar ook uit de cijfers blijkt dat het echt stukken beter gaat en het gevoel van veiligheid in het centrum flink is toegenomen. Mensen voelen zich meer beschermd en daar ben ik heel blij mee.”

Broertjes wil het echter niet mooier maken dan het is. “Ik heb het vaker gezegd: Hilversum is een dorp met stadse problemen. We hebben ongeveer 91.000 inwoners, maar zijn ook een magneet voor de omgeving, met onder andere 8 coffeeshops, veel vertier en een groot horecacentrum. In de wijken is nog een hoop werk te verrichten. Krijgen we die verkeersveiligheid onder controle en meer grip op de drugshandel? Dan moet bijvoorbeeld ook de wijkagent daar meer tijd aan kunnen besteden. Een van mijn grote ambities is dat die wijkagent en de wijkboa nog zichtbaarder worden. Dat is nodig, zoals ook de buurtcoördinator belangrijk is. Dat gaat steeds beter, maar langzaam. Dat heeft ook met capaciteit te maken. Het Media Park bijvoorbeeld is na het Malieveld zo’n beetje de 2e  landelijke demonstratielocatie geworden. Dat vraagt ook veel politie-inzet, wat weer ten koste gaat van de capaciteit in de wijken die zo hard nodig is om onze targets te halen.”

Betere communicatie

De burgemeester gaat trouwens ook zelf graag ‘buurten’ in Hilversum. “2 jaar geleden ben ik bijna overal langs geweest, van Kerkelanden tot de Meent. Gewoon aangebeld met de vraag: voelt u zich veilig in uw straat en hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Mensen vonden het fijn om eens hun verhaal te kunnen vertellen en daar kwamen vooral problemen met drugshandel en verkeersveiligheid uit. Dat laatste was eigenlijk helemaal geen prioriteit, maar is dat nu dus wél. En dankzij die informatie van de inwoners kunnen we er als gemeente ook meer aan doen. Door boa’s in te schakelen, maar ook via betere communicatie over verkeersoverlast. Het is vaak niet zo moeilijk, maar voor mensen wel van groot belang.”
Ook een fenomeen wat enkele jaren geleden nog vrijwel onbekend was, vormt inmiddels een prioriteit voor Broertjes: ondermijning. “Zeg maar de invloed van de onder- op de bovenwereld. Witwasoperaties via winkeltjes waar nooit iets wordt verkocht bijvoorbeeld. Hoe zei Johan Cruijff dat ook alweer? Ja, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Het is intelligent werk en een kwestie van lange adem, niet zomaar even boeven vangen. Je hebt goed geschoolde analisten binnen de politie en de gemeente nodig om daar een antwoord op te vinden. En ook hier is de medewerking van de burger meer dan nodig. Daarom verwijs ik graag naar de site meldmisdaadanoniem.nl. En in mijn ideale wereld weet je als nieuwe bewoner ook wie de wijkagent, de wijkboa en de buurtcoördinator zijn.”

 

‘Samen aan de slag voor een veilig Hilversum’

Als burgemeester is Pieter Broertjes verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde in Hilversum. In het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 krijgen 5 onderwerpen extra aandacht.
Het gaat daarbij om de aanpak van:

  • Ondermijning
  • Jeugd en veiligheid
  • Drugsoverlast
  • Verwarde personen
  •  Verkeersveiligheid

Het rapportcijfer voor veiligheid in Hilversum is gestegen van een 7,3 in 2017 naar een 7,5 in 2019. In 2022 moet dat een 7,8 zijn. Ook geeft 86% van de Hilversummers aan zich veilig te voelen in 2019 en in 2022 is 88% het streven. Broertjes: “We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toe- en de overlast afneemt. Een veilig Hilversum vraagt een integrale aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties.”

Ook een bijdrage leveren aan de veiligheid in je eigen omgeving? Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad:

Meld misdaad anoniem

Veilig@Hilversum magazine

‘Veiligheid is een breed begrip dat iedereen aangaat’. Dat zegt burgemeester Pieter Broertjes in het voorwoord van de eerste editie van het Veilig@Hilversum magazine dat in december 2020 huis aan huis in Hilversum is verspreid. De breedte van het thema veiligheid wordt goed zichtbaar in de uiteenlopende onderwerpen die in het magazine aan de orde komen. Zo is er onder meer aandacht voor verkeers- en fietsveiligheid, cybercriminaliteit, cyberpesten, woninginbraak-preventie, heling, drugsoverlast en het belang van het melden van misdaad. Het magazine is te lezen via:

Veilig@Hilversum