Hilversum is voor iedereen

Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat Hilversum inclusief en toegankelijk is voor iedereen. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het in de praktijk? “Juist door het zichtbaarder te maken, maak je het gewoner”, vertelt wethouder Karin Walters.

Met onder andere zorg en welzijn en LHBTI in haar portefeuille, vindt Walters het “heel belangrijk om uit te stralen dat je jezelf kunt zijn in Hilversum. Dat is echt een kernwaarde. Ben je lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of een intersekse persoon (LHBTI)? Dan ben je, net als iedereen, welkom in Hilversum. Je kunt je thuis voelen in Hilversum, laten zien wat je doet, hoe je in elkaar zit, wat je belangrijk en leuk vindt. Om gelukkig te zijn, moet je daarvoor uit kunnen komen en kunnen houden van wie je wilt.”

Voorlichting

“Enkele jaren terug is in de gemeenteraad echt de wens uitgesproken om daar meer mee te doen”, vervolgt Walters. “Vandaar ook dat we officieel een regenbooggemeente zijn geworden. Er blijven toch algemene vooroordelen of onbekendheid bestaan, zodat het nodig is om er aandacht aan te blijven schenken. Bijvoorbeeld via voorlichting in het onderwijs. We zijn al een tijdje bezig op basisscholen en richten ons nu ook op het voortgezet onderwijs. Zo steunen we de zogeheten Paarse Vrijdag, waarbij met name LHBTI-leerlingen in paarse kleding naar school komen om te laten zien dat ze er zijn. Er wordt ook een speciale Paarse Vrijdagkrant uitgebracht en op veel scholen verspreid.”

Rainbow Week

Jezelf kunnen en mogen zijn, stond ook centraal tijdens de jaarlijkse Rainbow Week die Hilversum dit jaar van 9 t/m 16 oktober organiseerde. Een week in het teken van inclusiviteit en diversiteit, waarbij de binnenstad een regenboogtintje kreeg om te laten zien dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en afkomst, welkom is. Walters: “Op 11 oktober was het ‘Coming Out Day’. Naast dat er in Hilversum genoeg te doen was, werd de Kwekerij op het Stationsplein omgetoverd tot de Roze Kwekerij. Er werden kleurrijke activiteiten georganiseerd en ik heb het zogeheten Regenboogbankje officieel geopend.
Ook de Hilversumse bibliotheek en het Filmtheater haakten aan op de Rainbow Week, die volgens Walters “met een knaller” werd afgesloten: het Hillywood Rainbow Ball. In poppodium De Vorstin werd niet alleen de Rainbow Award uitgereikt, maar waren ook diverse optredens. “Echt bijzonder en zeer geslaagd, ook al konden er ditmaal maar 30 mensen fysiek bij zijn vanwege de coronamaatregelen. Maar het evenement werd ook gestreamd, zodat alsnog honderden mensen er getuige van waren.”

Lokale inclusie

En zoals de Rainbow Week positieve energie geeft aan het thema inclusie, zo wil Karin Walters ook mensen met een beperking nadrukkelijk betrekken en laten meedoen. “Het is niet ‘wij’ en ‘zij’ maar gezamenlijk activiteiten op touw zetten. Zo hebben we nu voor het eerst de Agenda Lokale Inclusie vastgesteld, waarin we lokaal invulling geven aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
In samenwerking met partners zijn 5 speerpunten benoemd: ontmoeting, voorbeeldfunctie, vrije tijd, werk en inkomen en fysieke bereikbaarheid. Die agenda beschrijft onder andere hoe de gemeente Hilversum de komende 3 jaar gaat werken aan sociale toegankelijkheid, maar ook aan bewustwording op het gebied van inclusie en hoe iedereen kan deelnemen aan sport, het culturele leven, de horeca en werk. Want de bedoeling is: iedereen in Hilversum hoort erbij!”

Hilversum voor iedereen: Robbert-Jan Proos

“Iedere stad zou op Coming-Out-dag een vlag moeten hijsen om een tegen-statement te maken”
Robbert-Jan Proos is theatermaker, -schrijver en -docent, artistiek leider van Theatergroep Fusie en LHBTI’er. Hoewel geboren als Zeeuw, woont hij al jaren in Hilversum. Hoe voelt Robbert-Jan zich als LHBTI’er in ‘regenboogstad’ Hilversum?

“Ik vind Hilversum een prettige plek om te wonen. Als theatermaker moet ik het hele land door, dus is het fijn om centraal te wonen. Door de ligging tussen Utrecht en Amsterdam kan ik makkelijk naar een grote stad. Als Zeeuw vind ik het bovendien erg fijn om in de buurt van water en natuur te wonen. Het centrum van Hilversum was een jaar of 10 geleden misschien wat saai, maar inmiddels is het een stuk leuker. De gemeente heeft goed haar best gedaan om het centrum weer op de kaart te zetten.”

“Als je zegt ‘Hilversum voor iedereen’, dan zeg je eigenlijk: iedereen is welkom in onze gemeente. Ik vind dat dat voor zich spreekt. Wat ik vooral belangrijk vind is dat iedereen die hier woont, elkaar in waarde laat. Ik denk dat iedereen op die manier welkom héten nog belangrijker is dan je welkom vóelen.”

Regenbooggemeente Hilversum

“Op een gegeven moment hesen steden regenboogvlaggen op LHBTI- dagen, om een statement te maken: homo’s zijn hier welkom. Het was bedoeld als tegenbeweging tegen de LHBTI-vrije zones en gemeenten die bijvoorbeeld in Polen ontstonden. Met de regenboogvlag zeggen wij: f*ck dat, we zijn het er niet mee eens, iedereen is hier welkom. Ik vind dat iedere stad op Coming-Out-dag een vlag zou moeten hijsen, om een tegen-statement te maken.”

Zichtbaarheid vergroten

Karin Walters zorgt sinds 2018 als LHBTI-wethouder voor de zichtbaarheid van de LHTBI-gemeenschap. “Ik denk niet dat een regenbooggemeente veel meer is dan een statement. Op het moment dat er in Zeeland een wethouder is die weigert de regenboogvlag te hijsen omdat zijn geloof dat niet toestaat, dan denk ik wel: wat goed dat Karin zich er hard voor maakt, om er in ieder geval voor te zorgen dat er geen twijfel bestaat dat iedereen welkom is.”

LHTBI-werkgroep

“Ik sluit me af en toe aan bij een LHBTI-werkgroep van de gemeente. Zij komen regelmatig samen om nieuwe ideeën te bedenken en evenementen te organiseren. Je hebt bijvoorbeeld elk jaar de Rainbow Week. Maar door het hele jaar organiseren we dingen om het thema levend te houden. Je weet niet of het helpt, maar dat hoef je ook niet te weten. Je moet nooit op zoek gaan naar redenen om dingen niet te doen, maar altijd naar redenen om ze juist wel te doen.”

Knipsel  gregoryHilversum voor iedereen: Gregory Dunker

“Er is veel onwetendheid over inclusie, maar het is geen onwil: iedereen wil meewerken”

Gregory Dunker verliet in 1974 Curaçao voor Nederland. Hij woonde lange tijd in Zuid en verhuisde in 2005 naar het centrum. Gregory is commissielid voor de SP in de raad. Hij woont al 42 jaar met plezier in Hilversum en is blind. Hoe ervaart hij het wonen in Hilversum?

“Er is in de loop van de tijd het een en ander veranderd in Hilversum, vooral in het centrum. Op bepaalde tijden is het veel drukker geworden; ’s ochtends, ‘s avonds en op zaterdag. Ik mijd vooral de zaterdag, omdat ik dan wel heel geconcentreerd moet zijn als ik rond wil lopen. Maar op een vrijdag kan ik me met mijn blindengeleidehond prima door het centrum bewegen. Het OV is in Hilversum een stuk makkelijker geworden. Ik kan nu bijvoorbeeld bij de bushalte de vertrekinformatie laten uitspreken en er zijn bussen waarin je makkelijk kunt in- en uitstappen. Vroeger moest ik van die trappetjes op en af!”

Verbeterde toegankelijkheid

“De veranderingen die de gemeente heeft doorgevoerd zijn heel zichtbaar. De Groest is bijvoorbeeld gedeeltelijk aangepast om het makkelijker te maken voor mensen met een beperking. De geleidelijnen zijn goed gelegd, palen die in de weg stonden zijn weggehaald. Mensen met een rolstoel kunnen er makkelijker door. De gemeente is ook bezig met de website, die wordt nu verbeterd. Ik zit daar bovenop. Bepaalde zaken moeten beter vindbaar worden, maar ik denk ook aanpassingen in contrast, zodat de pagina’s beter leesbaar zijn.”

Inclusie

“Verder zijn we binnen de gemeente hard bezig met inclusie: dat iedereen overal aan kan meedoen. De gemeente helpt bijvoorbeeld sportclubs makkelijker bereikbaar te maken voor mensen met een beperking. Ze schakelen ervaringsdeskundigen in om advies te geven als een openbare ruimte of openbaar gebouw wordt verbouwd. Het zou standaard moeten zijn dat alles in Hilversum voor iedereen goed bereikbaar is. Ik ben nu in gesprek met de winkeliers en de horeca. Er is veel onwetendheid over inclusie, maar het is geen onwil: iedereen wil meewerken. Bij winkels kijken we bijvoorbeeld of je met een rolstoel naar binnen kunt. Zijn er duidelijke paden? Is er een invalidentoilet?”

Hilversum voor iedereen

“Hilversum voor iedereen betekent voor mij dat de belangen van zowel mensen met veel als met weinig geld worden behartigd. Wat ik hoop is dat iedereen in een bepaalde wijk met elkaar kan leven. Er zijn soms wat financiële knelpunten, dus je kunt niet alles in een keer doen. Maar ik heb het idee dat we al heel goed op weg zijn en ik heb vertrouwen in de toekomst.”