Het Sociaal Plein, toegangspoort voor hulp

Het Sociaal Plein is de ‘toegangspoort’ voor alle inwoners van Hilversum met één of meerdere problemen. Het biedt hulp op 6 terreinen: inkomen, zorg, werk, zelfstandig wonen, schulddienstverlening en jeugdhulp.

Door de juiste hulp te koppelen aan een hulpvraag zorgt het Sociaal Plein ervoor dat iedereen de kans houdt om mee te blijven doen en de regie terug te krijgen of te houden op het eigen leven. Medewerkers van het Sociaal Plein helpen met informatie, een verwijzing naar de juiste instantie of met concrete hulp. Zoals in het voorbeeld van Luc die dankzij de hulp van het Sociaal Plein zijn jonge leven weer op de rit kreeg.

Sociaal Plein
 

Het verhaal van Luc

Jeugdhulp is één van de terreinen waarop het Sociaal Plein hulp kan geven. Het biedt een sociaal vangnet voor ouders en kinderen met allerlei problemen. Zoals voor de nu 11-jarige  Luc die vastliep op verschillende scholen. Zijn ouders klopten bij het Sociaal Plein aan. Daarna kwam de hulpverlening op gang.
Luc

4 verschillende scholen

Luc was 9 jaar toen zijn ouders, Saskia en Gjalt hulp zochten bij het Sociaal Plein. Bij Luc is onder andere ADHD en ASS vastgesteld en hij had al op 4 verschillende scholen gezeten. Toen de 4e school ook niet bleek te passen, wees de school Saskia en Gjalt op het Sociaal Plein. “Lies du Pree, onze consulent van het Sociaal Plein, is op uitnodiging naar school gekomen om de zorg over Luc te bespreken. Daaruit kwam naar voren dat school Luc niets meer kon bieden.”
ACIC

Iedereen aan tafel

Lies zette vervolgens alle partijen aan tafel: school, het Sociaal Team, de leerplichtambtenaar, en ons. Uiteindelijk kwam Luc terecht bij het ACIC: het Autistisch Centrum In Contact. “Dat voelde als een warm bad,” vertelt Gjalt. “Bij het ACIC worden onderwijs en zorg gecombineerd. Ze kijken echt naar je kind. Dankzij het Sociaal Plein hadden we daar heel snel een plek, ondanks de wachtlijst. Op donderdag kregen we bericht dat er ruimte was, op maandag kon Luc starten.”

Uitdaging

2 jaar later vertelt Luc hoe het in de tussentijd met hem is gegaan: “Bij het ACIC hebben ze mij goed geholpen. Maar ik vond het ook wel een beetje makkelijk allemaal. Na een jaar wilde ik terug naar een normale school.” Bij het ACIC is Luc vooral op emotioneel gebied erg geholpen. “Ze leerden Luc dat hij boos mag zijn”, vertelt Saskia, “maar dat het ook nodig is om weer rustig te worden en te praten.” Saskia: “Waar het eigenlijk op neer komt, is dat Luc bij het ACIC tot rust is gekomen. Hij kreeg de ruimte om zichzelf te zijn. Daardoor kreeg hij weer zin in leren en meedoen met de rest van zijn leeftijdsgenootjes.” Duidelijk was wel dat uitdaging voor Luc nodig is en de leerstof op het ACIC niet voldoende was. Daarom zijn ze gaan kijken bij de Lorentzschool.

Tussen wal en schip

Omdat Luc was uitgeschreven, was hij niet meer verplicht om naar school te gaan. “Je hoort vaak over kinderen die tussen wal en schip belanden en onnodig lang thuis zitten. Dankzij de goede en snelle begeleiding van het ACIC, het Sociaal Plein, de leerplichtambtenaar en Unita was dat bij ons niet het geval, ” zegt Saskia. Unita is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs en werd door het ACIC ingeschakeld. Momenteel gaat Luc naar de Lorentzschool en krijgt hij via Unita extra les, omdat hij 2 jaar regulier onderwijs heeft gemist.
Inmiddels...

“Dankzij alle hulp heeft Luc zijn gebruiksaanwijzing ontdekt, zit hij weer lekker in zijn vel en kan hij terug naar het ‘normale’ leven. Het afgelopen jaar heeft Luc een doel voor zichzelf gesteld: naar de havo op het Alberdingk Thijm College. “Mijn leraar denkt dat dat me zomaar kan gaan lukken.” Op de vraag wie hij denkt te zijn over een jaar of 10, antwoord hij resoluut: “Nou, gewoon Luc.”

Lies du Pree

Jeugdconsulent Sociaal Plein van de zaak van Luc

Wat is jouw rol binnen het Sociaal Plein?

“Ik ga in gesprek met ouders en jeugdigen om samen met hen zorgen en krachten in kaart te brengen. Van daaruit bespreek ik samen met ouders of er zorg nodig is, wat voor zorg, en start ik die zorg op. Jeugdconsulenten geven zelf geen zorg. Wij kennen de sociale kaart goed en hebben contacten met de zorgaanbieders. Zo koppelen we de ouders aan de best passende zorgaanbieder. Luc’s zaak kwam binnen als spoedvraag. De zorgen rondom Luc waren groot en kwamen zowel van de ouders, als van school. Ik stond op het moment dat de vraag binnenkwam in de achterwacht (standby) en ben meteen naar de school gegaan.”

Wat was de grootste uitdaging?

“De weg terug naar school. Wat kunnen we met z’n allen bedenken waardoor dit kind weer naar school kan? Dat hij niet blijvend gaat uitvallen? Hij was best een tijd niet op school geweest dus het was erg spannend of dat ging lukken.”

Hoe heb je Luc zo goed weten te helpen?

“Het belangrijkste in deze zaak was volgens mij dat we met alle betrokken zorgprofessionals en beide ouders heel goed hebben samengewerkt. Er werd goed gecommuniceerd met elkaar. De ouders hadden een actieve rol en reageerden erg snel. Daarnaast denk ik dat de samenwerking van scholen en jeugdconsulenten goed is in Hilversum. Dat hebben we hier goed voor elkaar met z’n allen. De jeugdconsulenten zijn verbonden aan scholen en de lijntjes zijn kort. Dat werkt heel goed.”

Wat adviseer je aan mensen die zich herkennen in het verhaal van Luc?

“Meld het op tijd bij school als je het idee hebt dat het niet goed gaat op school. Trek aan de bel. Daarnaast is team Jeugd van het Sociaal Plein de hele dag telefonisch bereikbaar en is er een online contactformulier dat je kunt invullen.”