Grondwater

Wilt u ondergronds gaan bouwen, dan moet u rekening houden met het grondwater.

Het grondwater zit in Hilversum minimaal één meter onder het maaiveld in West-Indiëkwartier en Kerkelanden en meer dan 10 m onder het maaiveld in de wijk Trompenberg. Volgens het bouwbesluit moeten kelders altijd waterdicht worden uitgevoerd.

Op www.dinoloket.nl vindt u alle grondwaterstanden die in de gemeente gemeten worden, dus ook van peilbuizen die niet van de gemeente zijn.
De laatste 10 jaar is er sprake van een stijgende trend in het grondwater doordat drinkwaterwinningen zijn gereduceerd en neerlag in intensiteit toeneemt. De verwachting is dat grondwaterstanden als gevolg hiervan verder zullen stijgen in de toekomst.