Grondwater

Hier kunt u de grondwaterstanden, gemeten door de gemeente, raadplegen. Bij elke peilbuis is een grafiek met de langjarige meetreeks te downloaden. De grondwaterstanden worden weergegeven in meter ten opzichte van NAP.


Grotere kaart weergeven

Het grondwater zit in Hilversum minimaal 0,7 tot 1 meter onder het maaiveld in de wijken West-Indiëkwartier en Kerkelanden. In de wijk Trompenberg is dat meer dan 10 meter. Volgens het bouwbesluit moeten kelders altijd waterdicht worden uitgevoerd.

Op www.dinoloket.nl vindt u alle grondwaterstanden die in de gemeente gemeten worden, dus ook van peilbuizen die niet van de gemeente zijn.
De laatste decennia is er in Hilversum sprake van een stijgende trend in het grondwater. Dit komt doordat drinkwaterwinningen zijn gereduceerd en neerslag hoeveelheid toeneemt. De verwachting is dat grondwaterstanden verder stijgen in de toekomst.