Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020

Hierin moet staan hoe invulling wordt gegeven aan de 3 zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater).
Het volledige plan kunt u inzien door te klikken op de link onderaan deze pagina.

Bijlage