Oorlog in Hilversum: Wandelroute Trompenberg en Villaparken

Audiovisuele oorlogs wandelroute.

Hilversum kent een bijzondere oorlogsgeschiedenis. Hilversum had als een van de eerste steden in Nederland een NSB-burgemeester, huisvestte de radio voor Duitse propaganda, en was de zetel van het Duitse militaire opperbevel in Nederland vanaf 1942. Verzet tegen de bezetting en onderdrukking gebeurde op allerlei manieren, van een protestbrief op middelbare school, verzet door artsen, tot een grote deelname van Hilversummers aan de Februaristaking in 1941. Maar Hilversummers waren ook slachtoffer van de onderdrukking, de Holocaust, hongerwinter, bombardementen en een grote razzia in 1944.


Nu de coronalockdowns de 4 en 5 mei herdenkingen al twee jaar op rij hebben verhinderd, bieden oorlogsroutes een veilige manier om in kleine kring de oorlog te herdenken en de vrijheid te vieren. De wandelroute door de wijken Trompenberg en Villaparken is het startschot voor meerdere nog te ontwikkelen oorlogsroutes door Hilversum. In deze wandelroute staan we stil bij oorlogsverhalen in de eigen buurt, over de ervaringen van de oorlog en over Hilversummers die hun leven verloren. Die verhalen worden verteld met luisterfragmenten en visuele beelden bij monumenten en de nog bestaande gebouwen, bunkers en woonhuizen in de wijk. Door de vele aspecten van de oorlog in de eigen buurt terug te zien, komen de verhalen van het leven onder de bezetting en het verzet dichterbij, en krijgen oorlogsslachtoffers een gezicht. De complexe tweede wereldoorlog wordt zo in een lokale context begrijpelijker.

Handleiding Wandelroute
1. Download de app izi.Travel
2. Zoek op 'Oorlog in Hilversum: Wandelroute Trompenberg en Villaparken'
3. Click op de route en luister naar de instructies
4. Start de route (gebruik vooral oordopjes om de fragmenten beter te horen)

Wandel en geef de vrijheid door!

QR code oorlogsroute