Jaarverslag Cultuurraad Hilversum 2020

In het kader van de uitvoering van de cultuurnota ‘Metrum 2015 - 2020’ heeft de Cultuurraad Hilversum de opdracht om mede de kwaliteit van het culturele programma en het gemeentelijke cultuurbeleid te versterken.

2020 was het vierde jaar dat de Cultuurraad daar invulling aan gaf. In 5 reguliere vergaderingen werd over 30 aanvragen een advies aan het college uitgebracht. Daarnaast werden 2 adviezen uitgebracht. Eén over de subsidieaanvraag Stichting Steengoed Erfgoed en één over huurlasten. In het najaar werd de scan van het culturele veld Hilversum 2020 opgeleverd.

In het jaarverslag 2019 schreven we dat we uitkeken naar 2020 en naar alle nieuwe inspirerende initiatieven die leiden tot een levendig cultureel klimaat dat bijdraagt aan een aantrekkelijke stad. De coronacrisis maakte echter dat de uitdagingen voor de cultuursector anders werden dan gedacht. De lockdown in het voorjaar raakte het culturele leven en de sector hard. Geen culturele activiteiten, zoals (film)voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, geen evenementen, geen repetities en ook de bibliotheek moest dicht. In de zomer werden deze maatregelen wat versoepeld, al bleef ‘anderhalve meter’ bepalend voor wat mocht. En in het najaar kregen we weer met een aanscherping te maken. Een ingewikkelde tijd voor de culturele sector, die te leiden had onder de maatregelen, terwijl we kunst en cultuur juist nodig hebben om te inspireren en verbinden. Maar dan moet er wel iets te beleven zijn.

De gesprekken tijdens het spreekuur tussen leden van de Cultuurraad en culturele organisaties gingen dan ook vooral de impact van de coronamaatregelen, zoals het nauwelijks of niet kunnen organiseren van events, het verlies van inkomsten en de weinig hoopgevende vooruitzichten. De Cultuurraad vindt het goed om te zien dat de gemeente Hilversum alle steunmaatregelen heeft toegepast in haar beleid en dat de gemeente de culturele organisaties in de gemeente ondersteunt in deze extra lastige tijd. Anderzijds viel de energie en wil van de organisaties op om toch door te zetten en er het beste van te maken. De Cultuurraad heeft veel waardering en respect voor de veerkracht en gedrevenheid waarmee organisaties zochten naar wat mogelijk was, bijvoorbeeld in de vorm van livestreams, virtuele rondleidingen en een festival op het Marktplein om het culturele seizoen te openen met inachtneming van de anderhalve meter norm.

Bij de oprichting van de Cultuurraad in 2016 werd afgesproken dat het college het functioneren van de Cultuurraad zou evalueren, met het doel het adviesproces te analyseren en waar nodig te optimaliseren. Per mei 2020 werd de opzet en werkwijze van de Cultuurraad aangepast conform de aanbevelingen die voortkwamen uit deze evaluatie. De Cultuurraad deelde de mening dat het goed is om de werkwijze te vereenvoudigden en de werklast in omvang te reduceren. De Cultuurraad was daarmee, voor zover ze dat zelf in de hand heeft, na een eigen evaluatie in 2018 al begonnen. Onder andere het spreekuur met culturele instellingen en het opstellen van een scan van het culturele veld, komen hieruit voort. Ook werd het reglement van de Cultuurraad aangepast aan de Governance Code Cultuur. Het nieuwe reglement is met ingang van 1 mei 2020 van toepassing.

Inmiddels zijn er naast de sport- en recreatiesector ook in de cultuursector pilots gestart waarbij bezoekers bij de ingang een bewijs laten zien van een negatieve coronatest. Deze pilots moeten uitwijzen of inzet van testbewijzen kan bijdragen aan het eerder en ruimer openen van de sector. Ook zijn er Fieldlab-evenementen om er achter te komen hoe evenementen op termijn weer verantwoord kunnen worden georganiseerd.

De Cultuurraad hoopt uiteraard dat dit gaat leiden tot het binnenkort weer welkom kunnen heten van bezoekers bij de verschillende culturele instellingen en dat beoefenaars van (amateur) kunst en cultuur weer aan de slag kunnen. Tot die tijd hopen we dat de culturele organisaties creatieve oplossingen bedenken en uitvoeren om het aanbod en de beleving van cultuur levend te houden in Hilversum.   

Overzicht advisering Cultuurraad Hilversum 2020

Aantal vergaderingen

5 reguliere vergaderingen

1 spreekuur voor culturele organisaties

NB Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus vonden de laatste 4 vergaderingen in 2020 via Zoom plaats.

Beoordeelde subsidieaanvragen

Aantal positieve adviezen:

 • 1e kwartaal: 11 aanvragen
 • 2e kwartaal: 6 aanvragen
 • 3e kwartaal: 5 aanvragen
 • 4e kwartaal: 5 aanvragen

Organisaties met positief advies van de Cultuurraad

ART Hilversum

Christelijke Oratorium Vereniging

City Orkest Hilversum

Gooisch Fanfare Orkest

Hilversums Muziekgezelschap Excelsior

Stichting Awen

Stichting Bibliotheek Hilversum

Stichting Bosjesfestival

Stichting De Cultuurbrigade

Stichting Dudok Architectuur Centrum

Stichting Dudok Concerten

Stichting Dudokfestival

Stichting Feest der Poëzie

Stichting GAAF Muziektheater

Stichting Grafisch Atelier

Stichting Het Wereldorkest

Stichting Hilversum One

Stichting Historia

Stichting Omroep Muziek

Stichting Pierre Palla

Stichting Pleinevents

Stichting Popwaarts

Stichting Wonderfeel

Wisseloord Studio’s

Aantal negatieve adviezen:

 • 1e kwartaal: 0
 • 2e kwartaal: 2 (Stichting Museum Bastion Oranje, Culturele Stichting Gabriel)
 • 3e kwartaal: 0
 • 4e kwartaal: 1 (Stichting Theaterschool zone 1380)

Aantal keer onthouden van advies:

 • 1e kwartaal: 0
 • 2e kwartaal:  0
 • 3e kwartaal: 1 (Stichting Pleinevents)
 • 4e kwartaal: 0

Aantal geadviseerde aanvragen per discipline

Inclusief negatief geadviseerde aanvragen

 

Kwartaal 1

Aantal

Kwartaal 2

Aantal

Kwartaal 3

Aantal

Kwartaal 4

Aantal

Beeldende kunst

 

Beeldende kunst

 

Beeldende kunst

1

Beeldende kunst

 

Film/Media

 

Film/Media

 

Film/Media

 

Film/Media

 

Cultuureducatie

 

Cultuureducatie

1

Cultuureducatie

1

Cultuureducatie

1

Muziek

6

Muziek

2

Muziek

2

Muziek

3

Podiumkunst

1

Podiumkunst

3

Podiumkunst

 

Podiumkunst

1

Architectuur

1

Architectuur

 

Architectuur

 

Architectuur

1

Letteren

1

Letteren

 

Letteren

 

Letteren

 

Welzijn

1

Welzijn

2

Welzijn

 

Welzijn

 

Evenement

1

Evenement

 

Evenement

1

Evenement

 

 

BIS-jaaraanvragen

Aantal

TOTAAL

Aantal

Beeldende kunst

1

Beeldende kunst

2

Film/Media

4

Film/Media

4

Cultuureducatie

1

Cultuureducatie

4

Muziek

2

Muziek

15

Podiumkunst

 

Podiumkunst

5

Architectuur

1

Architectuur

3

Letteren

1

Letteren

2

Welzijn

 

Welzijn

 

Evenement

 

Evenement

 

 

De Cultuurraad adviseert over nieuwe initiatieven vanaf € 3.000,- en over reguliere, jaarlijks terugkerende aanvragen vanaf € 7.500,-.

Daarnaast zijn in 2020 13 aanvragen lager dan € 3.000,- of € 7.500,- van een ambtelijk advies voorzien.

Aantal geadviseerde aanvragen te verdelen naar professioneel en amateur

Inclusief negatief geadviseerde aanvragen

Jaaraanvraag convenantpartners

(inclusief Stichting Zilveren Camera) - 10 aanvragen                  

Professionele organisaties - 18 aanvragen

waarvan door convenantpartners - 5 aanvragen

Amateurverenigingen - 12 aanvragen

 

 

 

Aantal keer afwijkend collegebesluit van advies

 • 1e kwartaal: 0
 • 2e kwartaal: 0
 • 3e kwartaal: 0
 • 4e kwartaal: 0

Totaal bedrag basis en programmasubsidie 2020

Aangevraagd basis: € 4.165.795,-

Aangevraagd programma: € 359.360,-

Toegekend basis: € 3.579.000,-

(NB het college besloot in januari 2021 over de jaaraanvraag 2021 van CV Globe CKC)

Toegekend programma: € 269.917,-

 • 1e kwartaal: € 88.400,-
 • 2e kwartaal: € 37.395,-
 • 3e kwartaal: € 64.492,-
 • 4e kwartaal: € 79.630,-

Aantal overige adviezen

 • 8 januari 2020: Herzien advies subsidieaanvraag Stichting Steengoed Erfgoed
 • 16 april 2020:  Advies huurlasten
 • 5 september 2020: Scan cultureel veld Hilversum 2020

Gesprekken spreekuur

De Cultuurraad heeft op 22 en 25 juni 2020 wederom een spreekuur georganiseerd voor culturele organisaties. Het spreekuur was bedoeld om concrete vragen te stellen over subsidies. Het gesprek ging daarnaast veelal over de consequenties van de coronamaatregelen voor de organisaties.

Het spreekuur werd bezocht door de volgende organisaties:

 • Stichting Raadhuisconcerten
 • Stichting Kunstuitleen
 • Stichting PubArt
 • Stichting Hilversum One
 • Stichting Seinconcerten
 • Goois Vrouwenkoor
 • Popkoor Little Wing
 • Fanfare-orkest Leo
 • Kleur en toets
 • Stichting Het Wereldorkest
 • Stichting Grafisch Atelier
 • Stichting Wonderfeel
 

 

Aantal bezochte culturele activiteiten

1 of meer leden van de Cultuurraad hebben 15 verschillende activiteiten bezocht.

 • Opening World Press Photo
 • Opening Zilveren Camera
 • Opening DAC nieuwe tentoonstelling
 • Lunchconcert Metropole Orkest
 • Jubileumconcert Ruud Bos
 • Fototentoonstelling Museum Hilversum over Covid-19
 • Fabrique Ludique expo (tijdens Monumentenweekend)
 • Gooisch Bierfestival/opening cultureel seizoen
 • Voorstelling De Beer van Anton Tsjechov in Pinetum door Tuintheater
 • Filmtheater: Buladó (openingsfilm NFF)
 • Première Five Elements van Tim Kliphuis e.a. in MCO
 • Dutch Media Week
 • Opening tentoonstelling DAC verkeershuisje
 • Opening tentoonstelling ART Hilversum C&A pand
 • Livestream Metropole Orkest

Overige activiteiten

 • De Cultuurraad heeft op 16 april 2020 het jaarverslag 2019 vastgesteld.

 

Leden van de Cultuurraad 2020

Sylvia Bosma

Jan Brands (voorzitter)

Pieter Hunfeld

Sarah Ibrahimi

Jan-Willem Kluën

Anniek Meinders

Janny Rodermond

Afgetreden op 10-11-2020

Sarah Ibrahimi