Cultuurraad

De Cultuurraad Hilversum adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over: het verlenen van subsidie aan culturele organisaties, het culturele aanbod en de ontwikkeling van kunst en cultuur in Hilversum.

De Cultuurraad beoordeelt subsidieaanvragen op kwaliteit, aan de hand van de criteria voor cultuursubsidies van de gemeente Hilversum. Het college neemt het besluit over de subsidieaanvragen. Daarbij houdt het college rekening met het advies van de Cultuurraad. 

Wilt u de Cultuurraad een vraag stellen? Dat kan via cultuur@hilversum.nl.

Vergaderingen en adviezen

De Cultuurraad vergadert in 2022 op:
• 27 januari
• 20 april
• 12 juli
• Verdere data nader te bepalen

De agenda en de afgegeven adviezen zijn openbaar. U kunt deze opvragen via cultuur@hilversum.nl. De vergaderingen van de Cultuurraad zijn niet openbaar.

Leden

De Cultuurraad bestaat uit een kleine groep experts:

  • Sylvia Bosma (vicevoorzitter, specialist beeldende kunst en architectuur)
  • Florence van Duijvendijk (specialist media)
  • Pieter Hunfeld (specialist muziek en educatie)
  • Jan-Willem Kluën (specialist muziek)
  • Anniek Meinders (specialist letteren, erfgoed en media)
  • Janny Rodermond (specialist architectuur en cultureel erfgoed)

Deze experts hebben speciale kennis van 1 of meer kunstvakgebieden. En ze hebben een brede, algemene kennis van de culturele sector. Zij verdiepen zich in het culturele aanbod van Hilversum en bezoeken bijvoorbeeld voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen. De Cultuurraad vraagt waar nodig advies aan mensen met aanvullende kennis van een bepaald onderwerp. Het college stelt de voorzitter en de leden van de Cultuurraad aan.

Termijn

De leden zitten 6 jaar in de Cultuurraad. De leden worden uitgekozen op hun inhoudelijke kennis van de culturele sector. Ze zijn niet verbonden aan organisaties die een cultureel aanbod in Hilversum bieden. Zij zijn ook geen gemeenteraadslid van Hilversum of van een regiogemeente. Leden kunnen in Hilversum wonen, maar dat hoeft niet.

Jaarverslag

Hier leest u het jaarverslag van de Cultuurraad van 2020.