Cultuureducatie Hilversumse basisschool

Er is een financiële bijdrage per basisschoolleerling beschikbaar voor cultuuronderwijs. Coördinatiepunt Proloog adviseert scholen bij het vormen van een cultuureducatieprogramma.

Belang van cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Door cultuureducatie maken leerlingen kennis met kunstdisciplines, werken zij aan culturele competenties en ontdekken zij talenten. Alle kinderen en jongeren in Hilversum moeten de kans krijgen om deel te nemen aan kunst en cultuur in hun omgeving. Met de subsidie ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ geeft Gemeente Hilversum samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie aan deze ambitie een belangrijke impuls

Proloog coördineert vraag en aanbod en maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle kinderen in Hilversum. Het coördinatiepunt richt zich op de bemiddeling en advisering ten behoeve van het primair, voortgezet en beroepsonderwijs in Hilversum.

Financieren cultuureducatie

Lees meer over het financieren van cultuuronderwijs op school in Hilversum via Proloog