Controle herplantplicht

1 april | Steekproef

Per 1 april start de gemeente met de controle op de herplantplicht. Deze verplichting is in 2017 in 150 gevallen als voorwaarde opgelegd bij een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen: kortweg de kapvergunning. De gemeente controleert nu steekproefsgewijs of deze verplichting is nagekomen.

Kapvergunning

Aan de kapvergunning zijn voorwaarden verbonden. Daarin is in veel gevallen ook de verplichting opgenomen dat er een nieuwe boom wordt teruggeplaatst. Is de vergunning bijvoorbeeld afgegeven in een omgeving met een beschermd stadsgezicht dan zijn voorwaarden opgenomen waaraan de nieuwe boom moet voldoen zoals de soort, plaats, grootte en dikte. Valt de omgeving waarin de kapvergunning is afgegeven niet onder beschermd stadsgezicht dan is alleen de dikte opgenomen en staat het de ontvanger van de vergunning vrij welke boomsoort er wordt teruggeplaatst.

Boete

Als uit de steekproef blijkt dat er geen nieuwe boom is teruggeplaatst terwijl dat wel zou moeten. Dan krijgt de ontvanger van de kapvergunning daarvoor een boete.

Waar

Op de kaart kunt u de plekken zien waar de bomen hebben gestaan waarvoor de herplantplicht geldt.