CO2-Prestatieladder

Gemeente Hilversum wil de CO2-uitstoot van haar organisatie verminderen. Hiervoor gebruiken we de CO2-prestatieladder. Met dit meetinstrument berekenen we onze CO2-uitstoot, kijken we hoe we deze uitstoot kunnen verminderen en kunnen we het verminderen van de uitstoot in de gaten houden.

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Ook gemeente Hilversum werkt hieraan mee en wil haar CO2-uitstoot verminderen. Dit pakken we stap voor stap aan. Hiervoor gebruiken we de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een meetinstrument waarmee we onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik kunnen volgen en sturen. Het belangrijkste aan het meetinstrument is dat we telkens gecontroleerd worden. We moeten dus van alles wat we doen ook bewijzen geven.

Bij elke trede van de CO2-Prestatieladder worden eisen gesteld aan een organisatie. Deze eisen zijn gebaseerd op de volgende 4 onderdelen:

 • Inzicht: Elk halfjaar moeten we verslag uitbrengen over ons energieverbruik en het effect daarvan op onze CO2-voetafdruk.
 • Reductie: De gegevens van de vorige stap leveren belangrijke informatie. Daarmee kunnen we bepalen wat we de komende tijd gaan verbeteren en wat we de afgelopen tijd hebben bereikt.
 • Communicatie: Een heel belangrijk onderdeel is communicatie. We communiceren over alles wat we doen. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook naar buiten toe is het belangrijk dat we laten zien waar we mee bezig zijn. Zo begrijpt iedereen wat we (kunnen) doen om als gemeente CO2-neutraal te worden.
 • Initiatieven: Tot slot is het belangrijk om van elkaar te leren over het besparen van energie en CO2. Hierin is de stap ‘Communicatie’ natuurlijk belangrijk, maar ook willen we kennis delen via initiatieven en overleggen met andere gemeenten en het bedrijfsleven. Zo kunnen we elkaar helpen om CO2-neutraal te worden.

CO2-voetafdruk berekenen

Elk jaar berekenen we opnieuw hoeveel CO2 we uitstoten. Deze berekening noemen we onze ‘CO2-voetafdruk’. Met deze berekening stellen we doelen op om de CO2-uitstoot te verminderen. Door de berekeningen te vergelijken, kunnen we zien of we onze doelen halen.

Bekijk hier de CO2-voetafdruk van de afgelopen jaren en hoe de CO2-uitstoot is verminderd.

Zoals in de CO2-voetafdruk te zien is, stoot de gemeente nog CO2 uit. We werken aan het verminderen van deze uitstoot door maatregelen te nemen. Maar de CO2 die we nog niet kunnen verminderen, compenseren we. Dat doen we door te investeren in Gold Standard Projecten.

Doelen

Gemeente Hilversum wil in 2024 ten opzichte van 2019 50% minder CO2 uitstoten.

De subdoelen hierbij zijn:

 • 15% besparen op gas en brandstof in 2024 ten opzichte van 2019.
 • 35% besparen op elektriciteit en zakelijk gereden kilometers in 2024 ten opzichte van 2019.

Daarnaast hebben we als energiedoel om elk jaar 5% energie te besparen.

Maatregelen 

Het grootste deel van onze CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door gasverbruik (voor het verwarmen van gebouwen) en dieselverbruik (van wagens en materialen). Ook verbruiken we veel stroom. Deze stroom kopen we groen in, daarom staat dit niet in onze CO2-voetafdruk. Toch vinden we het belangrijk dat er ook minder stroom wordt gebruikt.

Om onze CO2-uitstoot te verminderen, nemen we de volgende maatregelen:

 • Verduurzamen van wagenparken  
 • Verduurzamen van brandstoffen voor wagenpark (zoals biobrandstoffen)
 • Verduurzamen van gebouwen
 • Inkopen van groen gas
 • 100% inkoop van groene stroom uit Nederlandse zon- en windenergie
 • Beter afstellen van installaties, zoals warmtesystemen
 • Verbeteren van inzicht in het verbruik

Zelf aan de slag?

Benieuwd wat u zelf kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

 • Voor advies, tips om energie te besparen en informatie over subsidies en duurzame maatregelen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket.
 • Voor hulp bij het verduurzamen van uw kantoor of gebouw kunt u terecht bij de Green Dealcoach.
 • Meer informatie over de energietransitie in Hilversum vindt u op www.hilversum.nl/aardgasvrij.

Certificaat CO2-Prestatieladder (pdf, 168 kB)

 

co2 nieuw