Bewonersbrief Risicoanalyse

In de eerste helft van vorig jaar heeft zorgaanbieder Kwintes besloten tot de aankoop van het pand De Stolpe aan de Zonnelaan. Naar aanleiding daarvan en de ontstane onrust in de Boombergbuurt hebben gemeente, Kwintes en omwonenden gezamenlijk een risicoanalyse laten uitvoeren. Deze analyse heeft eind 2020 jaar plaatsgevonden.

Onderzoeksvragen

De opdracht is gegund aan Bureau Ravenkop. Zij hebben van september tot nu onderzoek gedaan naar:
1.    De risico’s die het besluit tot aankoop van De Stolpe, ten behoeve van het huisvesten van ongeveer 80 beschermd wonen en wet langdurige zorg cliënten, met zich mee kan brengen voor de leefbaarheid in de buurt de Boomberg;
2.    Op basis van de risicoanalyse benodigde maatregelen waarmee de risico’s kunnen worden voorkomen c.q. beheerst;
3.    De verwachte risico’s die overblijven na het nemen van de beheersmaatregelen.

Risicoanalyse De Stolpe gereed

Op 29 januari heeft Bureau Ravenkop het definitie rapport ‘Risicoanalyse De Stolpe’ opgeleverd. Dit rapport is te vinden op de website van de gemeente Hilversum. (www.hilversum.nl/stolpe ) De komende twee weken gaan Kwintes en de gemeente deze rapportage verder bestuderen en kijken of en welke vervolgstappen nodig zijn.

Korte samenvatting van de risicoanalyse

Uit de risicoanalyse blijkt dat het netto risico hoog is. Het plan zoals voorgesteld door Kwintes heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de Buurt de Boomberg. Dit komt enerzijds door het absorptievermogen van de buurt. Anderzijds door de netto risico’s die resteren na de door Kwintes voorgestelde beheersmaatregelen. De belangrijkste factor hierin is het beoogde aantal cliënten. Geadviseerd wordt dan ook om het aantal cliënten te verlagen, te kiezen voor een ruimere woonzorg opzet, strikte huisregels te hanteren en vast te houden aan een lichter zorgprofiel.  

Bespreken rapport

Wij gaan graag met u in gesprek over de risicoanalyse. Vanwege corona kan er nog geen fysieke bijeenkomst plaatsvinden. Daarom organiseren wij op 15 februari om 19:30 uur een online bijeenkomst. Bureau Ravenkop, vertegenwoordigers van omwonenden, Kwintes en gemeente geven een toelichting en kunnen vragen beantwoorden.

U kunt deze bijeenkomst digitaal bijwonen door gebruik te maken van de volgende link:
https://hilversum.zoom.us/j/97382587022?pwd=ejI5Mm1iWGd1TEFZSWtmZ0VEMENkQT09
Inlog: 97382587022
Passcode: 566399

Documentatie

Alle documentatie die door partijen met elkaar en aan het onderzoeksbureau zijn gedeeld, en die als basis heeft gediend voor deze rapportage, wordt eveneens zo spoedig mogelijk na het publiceren van dit rapport beschikbaar gesteld. Een verzoek tot inzage van de documentatie, maakt u via stolpe@hilversum.nl. Dit geldt niet voor documenten die vanwege privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens alleen met het onderzoeksbureau zijn gedeeld.

Indienen vragen

Het is helaas niet mogelijk om tijdens de online bijeenkomst iedereen aan het woord te laten. Daarom bent u in de gelegenheid om uw vragen en/of opmerkingen tot en met woensdag 10 februari a.s. schriftelijk in te dienen via stolpe@hilversum.nl. Tijdens de online bijeenkomst wordt hierop ingegaan.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de digitale versie van het rapport te lezen, dan kunt u een geprint exemplaar ophalen bij de receptie van het Stadskantoor aan de Oude Enghweg 23. Houdt in dat geval rekening met de geldende corona-maatregelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hilversum
en vertegenwoordigers van omwonenden en Kwintes

 

P. Heij
Procesmanager