Beveiligingsincident

Via direct regelen kunt u een incident of datalek melden.

Melding beveiligingsincident

Wanneer u als organisatie gegevens verwerkt voor onze gemeente, moet de verwerking veilig zijn. Toch kunnen beveiligingsincidenten systematisch voorkomen en in sommige gevallen spreken we zelfs van een datalek. In de bewerkersovereenkomst is opgenomen dat beveiligincidenten of datalekken bij ons worden gemeld zodat het op tijd gemeld kan worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens of/en aan de betrokkene.
Via direct regelen kunt u een incident of datalek melden.

Wat is een informatieveiligheidsincident

Bij informatieveiligheidsincidenten moet u denken aan een incident die de informatieveiligheid of privacy van gegevens mogelijk in gevaar brengt. Hierbij kunt u denken aan een kwijtgeraakte USB-sticks met hierop persoonsgegevens of gevoelige gegevens, het versturen van persoonsgegevens naar de verkeerde persoon, of een zwakte in de IT-infrastructuur

Terugkoppeling

We vinden het belangrijk om altijd terug te koppelen wat we met uw melding gedaan hebben. Binnen 5 werkdagen kunt u dus ook een terugkoppeling verwachten.