Natuurinclusief bouwen

Een gebouw biedt niet alleen onderdak aan mensen, maar kan ook de verblijfplaats zijn van dieren zoals mussen, gierzwaluwen of vleermuizen.

Dat gaat al eeuwen zo, eigenlijk sinds er huizen bestaan. Nou wordt er de laatste jaren flink geïsoleerd, dat is heel goed en energie besparend, maar voor deze dieren best moeilijk. Zij verliezen hun verblijfplaats of nestje ermee.
Door natuurinclusief te (ver)bouwen maakt u een gebouw en de omgeving geschikt voor deze soorten. Dat doet u door bijvoorbeeld speciale verblijfplaatsen in te bouwen en/of ruimtes (spouwen, dakgoten enz.) toegankelijk te houden. En nog prettiger maakt u het voor de dieren als er ook groen in de buurt is. Struiken, bomen, planten, bloemen, het is allemaal belangrijk voor deze dieren omdat ze daar water, voedsel (insecten) en schuilplaatsen (bomen, hagen, struiken) kunnen vinden.

Waarom zou ik natuurinclusief bouwen?

Door verbouwingen, het isoleren van woningen en het slopen van oude gebouwen verliezen steeds meer diersoorten hun verblijfplaats. Dit betekent dat deze dieren het steeds moeilijker krijgen om te kunnen overleven. Hilversum vindt het belangrijk dat deze ontwikkeling stopt. Door bij bouwactiviteiten natuurinclusief te bouwen vergroten we de hoeveelheid verblijfplaatsen en verbeteren we de omgeving voor gebouwbewonende dieren en voegen we natuur toe aan Hilversum

Hoe kunt u natuurinclusief bouwen?

De gemeente heeft een leidraad opgesteld die u helpt om natuurinclusief te bouwen op basis van omvang en locatie van uw nieuwbouwproject. Op deze manier zorgen we ervoor dat Hilversum een goede leefomgeving blijft voor de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
Deze leidraad is op 10 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de leidraad. U kunt de leidraad Natuurinclusief Bouwen hier downloaden (pdf, 562 kb).

Beschermde diersoorten

Vleermuizen, mussen en gierzwaluwen zijn beschermde diersoorten. Ook hun nesten of verblijfplaatsen zijn beschermd. Als u nesten of verblijfplaatsen tegenkomt voor of tijdens uw bouwwerkzaamheden heb je een ontheffing van de Wet natuurbescherming (natuurvergunning) nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord.